„Eljön a mi Istenünk!”

„Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.” (Fil 3,20–21)

„Jézus Krisztus emberi külsejét megőrizve ment fel a mennybe. A tanítványok látták, amint a felhő befogadja Őt. Jézus, aki velük együtt járt, beszélgetett és imádkozott, aki velük együtt törte meg a kenyeret, velük volt a bárkában a tavon, és aki azon a napon velük együtt kapaszkodott fel az Olajfák hegyének meredek emelkedőjén – ugyanaz a Jézus most elment, hogy osztozzon Atyjával királyi trónján. Az angyalok pedig biztosították a tanítványokat arról, hogy ugyanaz a Jézus, akit felmenni láttak a mennybe, ismét eljön majd – éppen úgy, ahogyan fölemelkedett.” ( Jézus élete, 832. o., magyar kiadás: 736. o.) „Krisztus emberi mivoltának dicsősége nem nyilatkozott meg, amikor e földön élt… Ugyanez az emberi természet most megnyilatkozik, amint dicsőségbe öltözötten, diadalmasan, felmagasztalva leszáll a mennyből.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 358. o.)

„Jézus saját dicsőségében jön el, Atyja dicsőségében és a szent angyalok dicsőségében. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal, Isten szépséges, győzelmes, diadalmas fiai, páratlan szépség és dicsőség birtokosai kísérik Őt az útján. A töviskorona helyett a dicsőség koronáját viseli – koronát egy másik koronán belül. A régi bíborpalást helyett a legfehérebb fehér öltözékben láthatjuk, »amihez hasonlót a földön ruhafestő nem fehérített« (Márk 9,3). Öltözékére ez a név lesz írva: »királyok Királya és uraknak Ura« (Jel 19,16).” (Our High Calling [Magasztos elhívásunk], 367. o.)

„A mennyből minden angyal Jézussal tart, miközben a várakozó szentek Őrá várnak, az égre tekintve – ahogyan egykor a galileai férfi ak, amikor Krisztus fölemelkedett az Olajfák hegyéről. Akik szentek, akik mindenben követték a szelíd példaképet, kitörő örömmel kiáltanak majd, amint meglátják Őt: »Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, Ő ment meg minket!« (Ésa 25,9) És egy pillanat alatt elváltoznak, egy szempillantás alatt az utolsó trombitaszóra – arra a+D270 trombitaszóra, amely felkelti az alvó szenteket, s kihívja őket porágyukból, dicsőséges halhatatlanságba öltözötten. Így kiáltanak: Győzelem, diadal a halál és a sír felett!” (Early Writings [Korai írások], 110. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor