Devoțional Zilnic

ÎMPĂRAT ÎN FRUMUSEȚEA LUI

Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns.Apocalipsa 1:7 Ascultă ediția audio aici. O, cât de mulți dintre cei care nu au căutat salvarea sufletului lor vor plânge în curând cu amar:...

MOȘTENITOR

Iată moștenitorul; veniți să-l omorâm și să punem mâna pe moștenirea lui.Matei 21:38 Ascultă ediția audio aici. În parabola îngrijitorilor de vie, Isus a adus în atenția evreilor situația lor reală. Stăpânul viei Îl reprezintă pe Dumnezeu, via este poporul evreu,...

CAPUL CEL VIU AL CREȘTINULUI

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.2 Timotei 3:16 Ascultă ediția audio aici. Mi-a fost arătat că aceia care cunosc adevărul și care își lasă totuși puterile...

EMITENT AL LEGII

Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.Matei 5:17 Ascultă ediția audio aici. Pe Muntele Fericirilor, Isus era supravegheat îndeaproape de spioni, iar în timp ce dezvăluia principiile neprihănirii, fariseii...

RĂSCUMPĂRĂTOR CRUCIFICAT

Și Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin!”Faptele 26:28 Ascultă ediția audio aici. Toți cei adunați ascultaseră ca fermecați relatarea lui Pavel despre experiențele lui minunate. Apostolul insista pe subiectul lui preferat....

CEL MAI MARE PROFESOR

Apoi a început să-i învețe multe lucruri în pilde.Marcu 4:2 Ascultă ediția audio aici. Niciodată religia lui Hristos nu-l degradează pe cel care o primește. Ea nu-l face niciodată aspru sau necuviincios, urâcios sau mândru, nervos sau violent. Dimpotrivă, ea rafinează...

SURSA ÎNȚELEPCIUNII ȘI CUNOAȘTERII

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.Iacov 1:5 Ascultă ediția audio aici. Când lucrătorul studiază viața lui Hristos și meditează la...

AVOCAT DIVIN

Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei.Isaia 49:16 Ascultă ediția audio aici. Satana cunoaște foarte bine păcatele pe care copiii lui Dumnezeu au fost ispitiți să le comită și își îndreaptă acuzațiile împotriva...

DEȚINĂTOR AL TUTUROR COMORILOR PĂMÂNTEȘTI

Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții.Matei 6:19 Ascultă ediția audio aici. Deținătorul tuturor comorilor pământești a venit în lumea noastră luând chip de om. Cuvântul S-a făcut...

ARHITECT CERESC

„Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa”, zice Domnul.Isaia 66:2 Ascultă ediția audio aici. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu nu numai cu toată inima, mintea și sufletul nostru, ci și cu toată puterea...