Devoțional Zilnic

CUVÂNT VEȘNIC

Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr.Ioan 18:37 Ascultă ediția audio aici. Hristos a fost cel mai mare educator pe care lumea L-a cunoscut vreodată. El a venit pe acest pământ ca să răspândească...

ÎNGER AL PREZENȚEI LUI DUMNEZEU

Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste.Numeri 13:33 Ascultă ediția audio aici. Și toată adunarea și-a ridicat glasul și a plâns. Și oamenii au plâns toată noaptea.” Revolta, răzvrătirea fățișă, a urmat la scurt timp, deoarece Satana i-a...

UNICUL CANAL

El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi.1 Petru 1:20 Ascultă ediția audio aici. Omul a pierdut, prin revoltă și apostazie, favoarea lui Dumnezeu – nu niște drepturi proprii, pentru că...

MEDIATOR ATOTPUTERNIC

Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos.1 Timotei 2:5 Ascultă ediția audio aici. La judecată va fi analizat modul în care a fost întrebuințat fiecare talant. (...) Ne-am sporit noi, spre...

ÎNLOCUITOR SFÂNT

El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre.Matei 8:17 Ascultă ediția audio aici. Cât de mare a fost interesul cu care îngerii din cer și lumile necăzute au privit acest conflict, când era apărată onoarea Legii! Nu...

JUDECĂTOR AL TUTUROR DESTINELOR

Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale.Psalmii 138:8 Ascultă ediția audio aici. Crucea lui Hristos va face obiectul studiului și imnurilor celor mântuiți în toată veșnicia. În Hristos cel...

MODEL DE BUNĂTATE

De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur.Matei 19:17 Ascultă ediția audio aici. Ferocitatea marii lupte dintre Prințul luminii și prințul întunericului nu a scăzut absolut deloc odată cu trecerea timpului. Conflictul violent dintre lumină și întuneric, dintre adevăr...

VICTIMĂ RĂBDĂTOARE

Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui.Isaia 53:4 Ascultă ediția audio aici. Deasupra tronului se arată crucea. Ca într-o panoramă, apar scenele ispitirii și căderii lui Adam și etapele succesive ale marelui plan de răscumpărare....

PREAIUBIT FIU

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui.Coloseni 1:13 Ascultă ediția audio aici. Mi-a fost arătată marea iubire și bunăvoință din partea lui Dumnezeu în faptul că Şi-a dat Fiul să moară pentru ca...

CEL SIMBOLIZAT DE SNOPUL DE LEGĂNAT

Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este Cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.1 Corinteni 15:23 Ascultă ediția audio aici. În vara anului 1844 – adică la mijlocul perioadei dintre data fixată inițial pentru...