Devoțional Zilnic

  CERCETĂTOR AL INIMII

  Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după roadele faptelor lui.Ieremia 17:10 Ascultă ediția audio aici. Am fost ispitită, teribil de ispitită, văzând cât de puțini dintre cei care declară că Îl iubesc pe...

  ÎNLOCUITOR DIVIN

  Căci, pe când eram noi fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți.Romani 5:6 Ascultă ediția audio aici. Răscumpărătorul lumii a avut puterea de a-i atrage pe oameni la Sine, de a le liniști temerile, de a le...

  VINDECĂTOR AL TUTUROR BOLILOR

  De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.Marcu 11:24 Ascultă ediția audio aici. Salvatorul nostru știe că în lume nu vom găsi consolare pentru vaietele noastre și Îi...

  MARELE ARHETIP

  Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!Ioan 1:29 Ascultă ediția audio aici. Dacă urmașii Domnului Hristos vor crede în Cuvântul Său și îl vor împlini în viața lor, nu va exista nicio știință legată de lumea naturală pe care ei...

  MARELE REALIZATOR AL OPERAȚIUNII DE RĂSCUMPĂRARE

  A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat.Psalmii 111:9 Ascultă ediția audio aici. În acest limbaj este reprezentată omnipotența, atotputernicia Domnului Isus. El este făcut cunoscut cercetătorului Bibliei drept Creatorul lumii și...

  STÂNCĂ A SALVĂRII NOASTRE

  Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. Isaia 26:4 Ascultă ediția audio aici. Dumnezeu îi va mișca din nou cu putere pe slujitorii aleși pentru a face schimbări formidabile printre oștile lui Satana. Cei pe care El...

  PIATRĂ DE TEMELIE

  El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat.Deuteronomul 32:4 Ascultă ediția audio aici. Dus în viziune profetică până la prima venire, profetului i...

  MARELE MEȘTER

  Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată.Ieremia 18:3 Ascultă ediția audio aici. Pentru că îi conduce Dumnezeu, de aceea vin aceste lucruri asupra unora. Încercările și obstacolele sunt metodele de disciplinare alese de Domnul și mijloacele...

  TÂNĂR GALILEEAN

  După trei zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări.Luca 2:46 Ascultă ediția audio aici. Era ultima zi în care Isus îi mai învăța pe oameni în Templu. Atenția mulțimilor care se adunaseră la Ierusalim fusese...

  SUSȚINĂTOR AL VIEȚII SPIRITUALE VEȘNICE

  Ei erau uimiți de învățătura Lui, pentru că vorbea cu putere.Luca 4:32 Ascultă ediția audio aici. Isus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și...