Devoțional Tineri

DECENȚĂ

Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. 1 Petru 2:12 Iată o nouă problemă de contextualizare! Locuind printre neevrei, creștinii nu aveau nevoie să-și schimbe naționalitatea, limba și portul, ci, dimpotrivă, trebuiau să reprezinte, să apere și să...

DECALOG

Ce este scris în Lege? Cum citești în ea? Luca 10:26 Probabil că cea mai cunoscută lege, cea mai răspândită și aplicată, este Decalogul dat de Dumnezeu lui Moise. O parte din cele zece principii de bază ale închinării...

DĂRUIRE

Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! Luca 11:13 Dăruirea este o funcție a iubirii; în...

CUVÂNT

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4:6 Cuvântul este un instrument rezervat ființei umane pentru a-și exprima gândurile, dorințele, sentimentele, intențiile, idealurile; în ansamblu, pentru a...

CURIOZITATE

Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul.” Exodul 3:3 Dumnezeu i-a stârnit curiozitatea lui Moise pentru a putea intra în legătură cu el într-un mod...

CURĂȚENIE

Sau care femeie, dacă are zece lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? Luca 15:8 Este interesantă această situație în...

CURAJ

Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului. Evrei 11:33,34 În această enumerare de fapte ale credinței este vorba în esență despre curaj – curajul credinței. Nu...

CUNOȘTINȚĂ

În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar cunoștința îngâmfă, pe când dragostea zidește. 1 Corinteni 8:1 Aici cuvântul „cunoștință” se referă la deținerea de informații, a fi informat, a ști foarte bine despre ce...

CUNOAȘTERE

Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Ioan 17:3 Cunoașterea la care se referă aici Isus în rugăciune este mai mult decât deținerea de...

CULTURĂ

Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel din neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice...