Devoțional Tineri

CARACTER

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov 1:12 Răbdarea care rezistă în fața ispitei este un indiciu de maturitate spirituală....

CAPRICIU

Saul pusese pe popor să jure zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara.” 1 Samuel 14:24 A fost un capriciu. Decizia transferată în dreptul soldaților lui Israel a fost mai degrabă extravaganță gratuită decât o...

CAPITULARE

Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Psalmii 51:17 Capitularea are de-a face cu depunerea armelor și ridicarea brațelor în semn de predare și abandonare a luptei. În general, capitularea nu este o alternativă agreabilă și nici o...

CAPACITATE

Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. 1 Corinteni 13:11 Cu o jumătate de secol în urmă, bacalaureatului i se spunea examen „de maturitate” sau „de capacitate”. Acest test verifica dacă tinerii au ajuns la măsura...

BUNĂVOINȚĂ

Sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Psalmii 51:12 Bunăvoința este o atitudine de înțelegere și interes față de o persoană, o situație sau o cauză. Bunăvoința presupune dispoziția de a face excepții și de a privi și a trata...

BUCURIE

Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă! Filipeni 4:4 Adevărul este că trăim într-o lume plină de tristețe și durere. Nu trebuie să căutăm prea mult pentru a ne convinge de natura umbroasă a existenței umane. Este clasică întâmplarea de pe...

BRUTALITATE

Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4:32 Mihai se ridică de pe bancă iritat și se năpusti plin de furie asupra buchetului de...

BRAV

Îngerul Domnului i S-a arătat și i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” Judecători 6:12 Ghedeon este un exemplu de cutezător erou național. Este un luptător brav. El se află în lista de onoare din Evrei 11. Cu un...

BOEM

Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” Judecătorii 14:3 Samson era un boem. Îi plăcea să facă lucrurile altfel decât le făceau ceilalți oameni. Când a venit vremea să se căsătorească, firesc ar fi fost să se...

BLASFEMIE

Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula Lui.” Matei 26:65 Caiafa se străduia din răsputeri să găsească un motiv măcar logic, chiar dacă...