Devoțional Tineri

CREDINȚĂ LIMITATĂ

Ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. Numeri 14:44Am făcut de multe ori greșeala să cred că...

PRIETENII DUȘMĂNOASE

Toți prietenii ei au părăsit-o și i s-au făcut vrăjmași. Plângeri 1:2Ziarele anunțau cu litere mari un caz mai ciudat. Un bărbat a fost ucis de animalul său de...

TOVĂRĂȘIILE RELE

Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.” 1 Corinteni 15:33Mi-a căzut în mână o fabulă interesantă. O colonie de iepuri era alimentată regulat cu iepuri aduși din sălbătăcie....

PRIETENIILE LUMEȘTI

Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Iacov 4:4Una din nevoile cruciale ale...

PRIETENI PROFITORI

„Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar, prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai...

RELAȚII SINUCIGAȘE

Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor...

RELAȚII SINUCIGAȘE

Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor...

ASOCIERI RISCANTE

Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea.  Faptele 17:5Nu ne încărcăm creierul...

MENGHINA CURIOZITĂȚILOR

Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem… El a pus mâna pe ea… și a necinstit-o....

ÎNNOIREA MINȚII

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani 12:2...