Ellen White

  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Örök biztonság

  Kimeríthetetlen tudás

  Tananyagunk a világegyetem

  A megváltás csodája

  Krisztus lesz a tanítónk

  „Méltó a Bárány…”

  Mennyei muzsika

  Nem várt jutalom

  A győzedelmes egyház

  A halhatatlan örökség

  A megváltottak öröksége

  Nincs többé halál!

  A királyi család

  Jutalom és büntetés

  Krisztus a Bíró

  Az utolsó ítélet

  A második feltámadás

  Az ezeréves ítélkezés

  A menny dicsősége

  A győztes lélek jutalma

  A száznegyvennégyezer

  Látni fogjuk a Királyt

  Jog az élet fájához

  A megváltottak jutalma

  Végre otthon!

  Az üdvözültek hálája

  A megváltottak öröme

  Jutalma Vele van

  Hazafelé tartunk

  Sátán megkötözése

  A Föld elnéptelenedik

  Az igazak elváltozása

  A boldog reménység

  Felismerjük majd egymást

  Az örök élet kezdete

  A feltámadás titkai

  Az igazak feltámadása

  A végső harc jellege

  A Bárány haragja

  Akik Őt általszegezték

  Urunk második eljövetele

  Az aranyló reggel

  Az élet kalauza

  A hetedik csapás

  A feltámadás reménysége

  Isten népe megszabadul

  Az Úr megóvja gyermekeit

  A nagy nyomorúság

  Az Úr szemmel tartja népét

  Amikor már túl késő

  Tiszta kéz és tiszta szív

  Isten műve befejeződik

  A végső küzdelem

  Új pünkösd

  A hívők tanúságtétele

  A vizsgálati ítélet

  Az élők megítélése

  Isten védjegye

  Isten pecsétje

  Az elpecsételés ideje

  A valódi megtérés

  Sohasem kérkedhetünk

  Ideje felébredni!

  Kit követ a világ?

  A rostálás ideje

  A nyomorúságos idő

  A hitehagyás

  A fenevad képmása

  A hűség próbája

  Hamisítványok

  Égi jelek

  Az isteni mérce

  A menny vár rád

  Szilárd alapzat

  Közösség Krisztussal

  A döntés ideje

  Fújjatok riadót!

  A kereszt üzenete

  A legnagyobb munka

  Legyetek készen! 2

  A megbízható igazság

  A vizsgálati ítélet

  Legyünk éberek!

  Állhatatos hit

  A fejlődés titka

  Péter létráján

  A menny polgárai

  Új élet

  Biztos menedék

  A biztos prófétai szó

  A mennyei kapukon át

  Sátán utolsó hadjárata

  Az elérendő cél

  Kísértések álruhában

  Sátán eszközei

  Munkálkodó hit

  Egyetlen biztonságunk

  Az utolsó őrváltás

  Mindvégig állhatatosan

  Ne kételkedjünk!

  Legyetek készen!

  Önvizsgáló kérdések

  Vannak-e bálványaink?

  Erkölcsi függetlenség

  Válaszadásra készen

  A tévedhetetlen vezető

  Kiálljuk-e a próbát?

  A megmérettetés ideje

  Imádkozzunk egymásért!

  Keressétek az Urat!

  Boldogok, akik vigyáznak

  Az egyház nem bukik el

  Egy jobb és nemesebb út

  Isten ítéletei

  Az illési prófécia

  Az igazság diadalt arat

  Csalódások

  A reformátorok hite

  A betlehemi tanulság

  Jézus első eljövetele