Ellen White

A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Örök biztonság

Kimeríthetetlen tudás

A megváltás csodája

Krisztus lesz a tanítónk

Mennyei muzsika

Nem várt jutalom

A győzedelmes egyház

A halhatatlan örökség

Nincs többé halál!

A királyi család

Jutalom és büntetés

Krisztus a Bíró

Az utolsó ítélet

A második feltámadás

Az ezeréves ítélkezés

A menny dicsősége

A győztes lélek jutalma

A száznegyvennégyezer

Látni fogjuk a Királyt

Jog az élet fájához

A megváltottak jutalma

Végre otthon!

A megváltottak öröme

Jutalma Vele van

Hazafelé tartunk

Sátán megkötözése

A Föld elnéptelenedik

Az igazak elváltozása

A boldog reménység

Felismerjük majd egymást

Az örök élet kezdete

A feltámadás titkai

Az igazak feltámadása

A végső harc jellege

A Bárány haragja

Akik Őt általszegezték

Az aranyló reggel

Az élet kalauza

A hetedik csapás

A feltámadás reménysége

Isten népe megszabadul

Az Úr megóvja gyermekeit

A nagy nyomorúság

Amikor már túl késő

Isten műve befejeződik

A végső küzdelem

Új pünkösd

A hívők tanúságtétele

Isten védjegye

Isten pecsétje

A valódi megtérés

Ideje felébredni!

Kit követ a világ?

A rostálás ideje

A hitehagyás

Hamisítványok

Égi jelek

Az isteni mérce

A menny vár rád

Szilárd alapzat

Közösség Krisztussal

A döntés ideje

Fújjatok riadót!

A kereszt üzenete

A legnagyobb munka

Legyetek készen! 2

Legyünk éberek!

Állhatatos hit

A fejlődés titka

Péter létráján

A menny polgárai

Új élet

Biztos menedék

A biztos prófétai szó

A mennyei kapukon át

Sátán utolsó hadjárata

Az elérendő cél

Kísértések álruhában

Sátán eszközei

Munkálkodó hit

Egyetlen biztonságunk

Az utolsó őrváltás

Mindvégig állhatatosan

Ne kételkedjünk!

Legyetek készen!

Önvizsgáló kérdések

Vannak-e bálványaink?

Erkölcsi függetlenség

Válaszadásra készen

A tévedhetetlen vezető

Kiálljuk-e a próbát?

A megmérettetés ideje

Keressétek az Urat!

Az egyház nem bukik el

Isten ítéletei

Az illési prófécia

Az igazság diadalt arat

Csalódások

A reformátorok hite

A betlehemi tanulság