Devoțional Zilnic

LASĂ-TE ATINS!

Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii...

ATÂT DE DORIT

Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în...

NU DISPERA!

Când strigă un nenorocit, Domnul aude și-l scapă din toate necazurile lui. Psalmii 34:6 Ascultă ediția audio aici. Dintre toate situațiile cu...

O PROPUNERE SĂNĂTOASĂ

Ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. ...

Devoțional femei

SĂRBĂTORIREA VIEȚII

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la...

BUCURAȚI-VĂ! DUMNEZEU DEȚINE CONTROLUL

Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire...

TU SPUI RISC, EU SPUN CREDINȚĂ

Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El...

CREDINȚA AUTENTICĂ

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu...

Devoțional Explo

„GRIBBLES”

Însă Iuda zicea: „Puterile celor ce duc poverile slăbesc şi dărâmăturile sunt multe; nu vom putea să zidim zidul.” Neemia...

MUSTANGII

Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-i struneşti cu un frâu şi o zăbală. ...

PORUMBEI CĂLĂTORI

Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, rnergeţi pe el!” când veţi voi să vă mai...

CAPUL „MARE”

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru...el să stăpânească ...pe pământ.” Geneza 1:26.Ai auzit vreodată termenul de...

PEŞTI TROPICALI ÎN LIBERTATE

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! 1 Corinteni 15:57Ştiai că afacerea...

COMPORTAMENT CURIOS

În dragoste nu este frică: ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme,...

Devoțional tineri

PRIETENII DUȘMĂNOASE

Toți prietenii ei au părăsit-o și i s-au făcut vrăjmași. Plângeri 1:2...

TOVĂRĂȘIILE RELE

Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.” 1 Corinteni 15:33Mi-a...

PRIETENIILE LUMEȘTI

Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea...

PRIETENI PROFITORI

„Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar, prietenii tăi...

RELAȚII SINUCIGAȘE

Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a...

RELAȚII SINUCIGAȘE

Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a...

Magyar nyelven

Legyetek tiszták!

„Ne paráználkodj!” (2 Móz 20:14)Ez a parancsolat nemcsak a tisztátalan cselekedeteket tiltja, hanem az érzéki gondolatok és kívánságok ápolását is, sőt az azokat ébresztő szokásokat is. Nemcsak külső életünk tisztaságát...

Ne ölj!

„Ne ölj!” (2 Móz 20:13)Minden igazságtalan cselekedet, amely az élet megrövidítésére irányul; a gyűlölet és a bosszúállás lelkülete, vagy bármilyen szenvedély kielégítése, ami másokat sértő tettekhez vezet vagy akárcsak a...

Hosszú élet ígértetik a szülők tiszteletéért

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az ÚR, a te Istened ad neked!” (2 Móz 20:12)Akik igazán Krisztust akarják követni, engedniük kell, hogy ő...

Szenteljük meg a szombat napját!

„Emlékezz meg a Szombat napjáról, és szenteld meg!” (2 Móz 20:8)Isten ezt mondja: „A hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja.” Megszentelte és megáldotta ezt a napot, és...