Devoțional Zilnic

PREȚUL UNUI MIRACOL

La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâii născuți, de la întâiul născut al lui Faraon… Exodul 12: 29 Ascultă ediția audio aici. „Prețul a ceea ce faci este dat...

POVESTEA UNUI VIS

O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Proverbele 18:15 Ascultă ediția audio aici. Povestea lui Greg Mortenson uimește, inspiră și motivează în egală măsură. Greg se naște...

PUR ȘI SIMPLU FĂ-O!

Pedepsește-ți fiul, și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Proverbele 29:17 Ascultă ediția audio aici. Am făcut-o. Am luat decizia să scot televizorul din funcțiune și...

PÂINE SAU… PEȘTE

Aruncă-ți pâinea pe ape, și după multă vreme o vei găsi iarăși! Eclesiastul 11:1 Ascultă ediția audio aici. După logica umană, pare că textul îndeamnă la cea mai proastă investiție. Însă...

Devoțional femei

SPERANȚĂ

Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, Tu ești încrederea mea din tinerețea mea. Psalmii 71:5 Nimeni nu contestă faptul că anul 2020 a fost un an dificil. O pandemie...

CEREMONIA DE ABSOLVIRE

Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o...

DARURI PENTRU PROMOȚIA 2020

Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.Matei 5:16 Când a început...

PRIMIND PORUNCI DE LA ISUS

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea,...

Devoțional Explo

BUCURĂ-TE DE MOMENTE ÎMPREUNĂ!

Eu zic Domnului: „Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire!” Psalmii 16:2 Pentru că tot timpul am de făcut câte ceva, am realizat la un moment dat...

UN AN DE RUGĂCIUNE ȘI ACȚIUNE!

Și le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” Luca 22:46 Ah, ce e rău în a dormi? Toată lumea are nevoie de somn....

ÎNȚELEGE LUCRURILE EVANGHELIEI

Știţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Iacov 1:19 Cartea lui Iacov, a douăzecea carte a...

FII GATA PENTRU HAINA DE IN!

Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subţire,...

AMINTEȘTE-ȚI DOCTRINA!

Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi...

FII PROACTIV!

Celui ce-ţi cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Matei 5:42 „Un adolescent a fost prins furând dintr-un magazin din America....

Devoțional tineri

HRANĂ

Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană. Ioan 6:55 Acest pasaj biblic reproduce amintirile inspirate ale lui Ioan despre înmulțirea...

HOTĂRÂRE

Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima...

HOTAR

Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au așezat părinții tăi! Proverbele 22:28 Există lucruri care nu trebuie modificate, care trebuie...

HOLISM

Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi,...

HIPERBOLĂ

Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar...

HĂRNICIE

Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuința morților în care mergi, nu mai...

Magyar nyelven

Krisztus a boldogság forrása!

„Dicsekedjetek az Ő szent nevével, örvendezzen azoknak szíve, akik az Urat keresik.” (Krónika I. könyve 16,10)Tömegek sóvárognak valami után, amit nem birtokolnak. Arra költik pénzüket, „ami nem kenyér” (Ésaiás...

Emlékezz a teremtődre!

„Emlékezzél meg Teremtődről ifjúságod idején, míg a veszedelem napjai el nem jönnek, és míg el nem közelednek azok az esztendők, amelyekről ezt mondod majd: Nem szeretem ezeket.” (Prédikátor könyve...

Egy recept minden betegség meggyógyítására

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek.” (Máté evangéliuma 11,28)Isten gyógyító ereje áthatja az egész természetet. Ha egy fába belevágnak, ha egy ember megsérül...

A megbocsátás gyógyulást hoz

„Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről, aki megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (103. Zsoltár 2–3)Megváltónk szolgálata testi-lelki gyógyulást eredményezett. Az általa tanított evangélium...