Devoțional Zilnic

NU ESTE NIMIC CE DUMNEZEUL MEU NU POATE FACE

Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbele 18:10 Ascultă ediția audio aici. Ți-ai luat vreodată un moment să te bucuri de cântecele...

ÎN DEZVOLTAREA FIZICĂ

Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El. Luca 2:40 Ascultă ediția audio aici. Constituția fizică a lui Isus și dezvoltarea Sa...

CUM SĂ FII CALIFICAT SĂ-I ÎNVEȚI PE ALȚII?

Și ce-ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. 2 Timotei 2:2 Ascultă ediția...

BUN SAU RĂU?

Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. Matei 17:8 Ascultă ediția audio aici. Când fetița noastră cea mare nu învățase încă să citească, îi plăcea...

Devoțional femei

PLOAIE BINECUVÂNTATĂ

Le voi face, pe ele și împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme, și aceasta va fi o ploaie binecuvântată! Ezechiel 34:26 Recent reciteam...

UMBRELA

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul; Cel ce te păzește nu va dormita....

LECȚII DE LA PĂPĂDIE

Căci iată că a trecut iarna; a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp. Cântarea cântărilor 2:11,12 Ani la rând, soțul meu a avut grijă de oi....

PERMITE-I LUI DUMNEZEU SĂ LUPTE PENTRU TINE

Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Exodul 14:14 În urmă cu mulți ani, tânără și căsătorită de mai puțin de doi ani, am început să am...

Devoțional Explo

BUCURĂ-TE, CHIAR DACĂ ALȚII NU O FAC!

Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea toate comorile. Psalmii 119:14 Într-o zi am văzut ceva și mi-a rămas în memorie ca o poză prețioasă. Imaginează-ți un hol...

UN AN DE RUGĂCIUNE ȘI ACȚIUNE!

„Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt?” „Hristosul lui Dumnezeu!” I-a răspuns Petru. Luca 9:20 Peste puțin timp, mulți vor sărbători învierea lui Isus, parcă prea puțin...

NU TE ÎNDOI!

Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te și aruncă-te în mare’”și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice...

REAȘAZĂ-TE ÎN POZIȚIA INIȚIALĂ!

Dar Dumnezeu Își arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Romani 5:8 Imaginează-ți cât de frumoasă era...

AMINTEȘTE-ȚI DOCTRINA!

După știinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul și pacea să vă fie înmulţite!...

RESPONSABILITĂȚI

Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. Proverbele 12:27 În Biblie, cuvântul „leneș” este folosit de mai bine de douăzeci de ori. Însuși...

Devoțional tineri

DESCOPERIRE

Iacov s-a trezit din somn și a zis: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, și eu n-am știut.” Geneza...

DEMNITATE

Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați; pe...

DELIMITARE

De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. 1 Petru...

DELICATEȚE

Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Psalmii 131:2 Un copil înțărcat care...

DELĂSARE

Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii...

DEFERENȚĂ

Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: „Suntem robii tăi.”...

Versetul zilei

Magyar nyelven

Isten erőt ad a nehézségeink elviselésére

„Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja, hogy...

A szenvedések célja

„Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek, sőt, amennyiben részetek van Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének...

Hogyan tisztulhat meg a szívünk?

„Kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja! Ül mint ötvös vagy...

Zsoltárt zengek az Istenemnek, amíg csak vagyok!

„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.” (50. zsoltár 23)Jöjj Jézushoz úgy, ahogy vagy, bűnösen, erőtlenül, üresen, és Ő az...