Devoțional Zilnic

PRINȚ AL PREDICATORILOR

Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.”Ioan 7:46 Ascultă ediția audio aici. După învestitura ucenicilor, Hristos a prezentat Predica de pe munte. Acest discurs a fost rostit...

GHID

Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale!Psalmii 25:4 Ascultă ediția audio aici. Domnul ne spune: „Cheamă-Mă în ziua necazului” (Psalmii 50:15). El ne invită să aducem înaintea Lui greutățile și...

STÂNCĂ DE NECLINTIT

Trăiască Domnul și binecuvântată să fie Stânca mea! Înălțat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii mele!2 Samuel 22:47 Ascultă ediția audio aici. Am citit scrisorile tale cu interes și compasiune. Aș dori...

ELIBERATOR PENTRU POPORUL SĂU

Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenici Lui au crezut în El.Ioan 2:11 Ascultă ediția audio aici. Vinul pe...

Devoțional femei

LECȚIE DE LA O VEVERIȚĂ

De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi...

NU POȚI SĂ ȘTII NICIODATĂ

În cele din urmă, toți să fiți plini de armonie, înțelegători, cu dragoste de frați, plini de compasiune, smeriți.1 Petru 3:8, NTR „Ați avut un Crăciun bun”, l-am întrebat pe ospătarului restaurantului...

ACȚIUNEA „ÎMBRĂȚIȘAREA URSULUI”

Căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.Luca 12:12 În vara lui 1992, eu și fiica mea mai mică, Kristin, am călătorit la...

DUMNEZEU MĂ VEDE

Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”Ioan 5:6 Soțul meu mi-a oferit ceva ce doream de...

Devoțional Explo

Pățania măgarului bătrân

"Aruncați-vă toate îngrijorările asupra lui, pentru că el se interesează de voi. " 1 Petru 5:7Într-o bună zi, magarul unui țăran căzu într-o fântâna.   Nefericitul animal se puse pe zbierat,...

Recunoștință

„…și nu uita nici una din binefacerile Lui! Psalm 103, 2”Uneori, ne este greu să apreciem efortul părinților de a ne oferi tot ce este mai bun. Deși toate...

Cântărețul

”Cântați Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt. ” Psalmi 30:4.Venea cu motocicleta tatălui său și se așeza la fereastra bisericii, privind...

Tu poți mai mult!

„Știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. ” Iov 42:2„Poți mai mult!” - îți spun asta profesorii, părinții și în adâncul sufletului...

Minunile

“El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și-i scapă ...” Psalmul 145:19Știai că prepeliţa mai este cunoscută și sub numele de pitpalac? Este o...

A umbla cu Dumnezeu

„Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. ” Geneza 5:24Când s-a născut Enoh, omenirea se afla într-o stare deplorabilă. Enoh făcea...

Devoțional tineri

ÎN ZILELE CELE MAI RELE

Mitch Stetson a devenit fundaș când antrenorul lui a descoperit că Mitch nu avea nevoie de o linie ofensivă. Juca la...

ÎNĂUNTRUL PALATULUI

Te trezești la poarta palatului și vezi același semn pe care comandantul tău îl ciuruise în timpul nopții: BINE AȚI VENIT!...

SEMNUL

O ploaie rece de noapte cade peste tabăra rebelilor din afara palatului regelui. Tu și alți doisprezece luptători de gherilă vă...

URA!

Prin pereții subțiri, Britney auzise ce nu trebuia să audă. Consilierul școlar le spunea părinților ei că, dacă rezultatele ei la...

Devoțional seară

PAGUBĂ

Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Filimon 18 Scrisoarea lui...

PACT

Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață, și căpeteniile adunării...

OBIJDUIT

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de...

NAOS

Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar. Ioel 2:17 Între tindă și altar este naosul, locul central unde au...

Versetul zilei

Magyar nyelven

A keresztény jelvénye

„Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, feljebb hogysem, mint kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint.” (Ef 3:20)Az Úr arra vár, hogy népén keresztül kinyilváníthassa hatalmát és...

Hatalom a világ felrázásához

„Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel.” (2Kor 6:7)A tanítványok teljesítették Jézus megbízását. Amikor a kereszt e hírnökei szerteszéjjel járva hirdették az evangéliumot, Isten kinyilatkoztatta...

Isten hatalmának hirdetése

„Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.” (Zsolt 145:11)Ha a keresztények mindennapi érintkezésük közben többet beszélnének egymással Isten szeretetéről s a megváltás nagy igazságáról, az erősítésükre és vigasztalásukra...

Az élet versenypályája

„Annak okáért mi is, kiket a bizonyságnak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek...