Devoțional Zilnic

POȚI CONTA PE EL!

Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul! Psalmii 27:14 Ascultă ediția audio aici. Trăim un timp când întâlnim...

DINCOLO DE CUVINTE

El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Psalmii 103:3 Ascultă ediția audio aici. Una dintre cele mai mutilante intervenții...

CREȘTERE ÎN HRISTOS

Ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Efeseni...

ÎNTÂLNIRE CU DUMNEZEU

Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Exodul 33:11 Ascultă ediția audio aici. Încă o...

Devoțional femei

BARBYQ

Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre...

LOCUL MEU DE ADĂPOST

Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va...

UN MIC BOBOC

Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci...

ÎN SPATELE UȘILOR ÎNCHISE

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7Ce făcusem ca să merit...

Devoțional Explo

COIOŢI ÎN LOS ANGELES

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea....

CEASUL INTERN

El îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El îmi trezeşte fn fiecare dimineaţă urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici. Isaia...

ORB LA CULORI

Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, ..... și la inima omului nu s-au suit, aşa...

GÂNDACII GROPARI

Dar Isus i a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu.” Luca 9:60Odată...

REŢETE ANTICE

O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.Proverbe 17:22Medicamentele există de foarte mult timp. Cele mai...

IEPURELE DE STÂNCĂ

Şoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își pregătesc hrana vara. Proverbe 30:26Iepurele de stâncă (sau şoarecele...

Devoțional tineri

DECLANȘEAZĂ „SPRINTUL” SPIRITUAL

Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus!...

CU OCHII SPRE CER

Îmi ridic ochii spre munți... De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul vine de...

ACCENTUL PE HRISTOS

Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig....

ASIGURARE DE VIAȚĂ

Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului, și îți vor izbuti planurile. Proverbele 16:3...

PLANURI ALESE

Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui...

SELECȚIA GÂNDURILOR

Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni...

Magyar nyelven

Példánk a mások iránti szeretetben

„Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként.” (Ef 5:1-2)Követnünk kell Istent,...

Krisztus nem avatkozott a hatalmasok dolgaiba

„Jézus így válaszolt: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde...

Krisztust félreértették és gyakran magára maradt

„A borsajtót egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem.” (Ézs 63:3)Micsoda támaszt talált volna földi rokonaiban Jézus, ha hisznek Őbenne mint mennyei küldöttben, és együttműködnek Vele Isten...

Amikor gyalázták, Ő viszont nem gyalázott

„Amikor szidták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre.” (1Pt 2:23)Milyen gyakran érezzük, hogy igazságtalanul bánnak velünk, hogy valótlan dolgokat állítanak rólunk és...