Devoțional Zilnic

CĂMINUL, UN ALTAR ȘI O LUMINĂ

Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Matei 5:14 Ascultă ediția audio aici. Din...

COMPASIUNEA

Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și I S-a făcut milă de ei, pentru că erau ca...

PRINȚI ȘI PRINȚESE

Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Domnului,...

BUCURIA CERULUI

De aceea, bucurați-vă, ceruri și voi care locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ și mare! Căci Diavolul s-a coborât la...

Devoțional femei

NU IGNORA SEMNELE

Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.Matei...

TRAGE ALARMA SUNÂND DIN TRÂMBIȚĂ

În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi...

TOATE LUCRURILE FRUMOASE

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui.Eclesiastul 3:11 Botaniștii știu că scurtarea luminii zilei și scăderea temperaturilor pe timpul nopții...

O DECIZIE ÎNȚELEAPTĂ

Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.Psalmii 139:14 Cu puțin timp în urmă, am urmărit un documentar despre Thalidomide, un...

Devoțional Explo

EMANĂ BUCURIA LUI HRISTOS!

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie....

ORGANIZEAZĂ-TE!

Și erau aproape cinci mii de bărbaţi. Isus a zis ucenicilor Săi: „Puneţi-i să șadă jos în cete de câte cincizeci.”...

SĂ AI TOTDEAUNA UN CÂNTEC ÎN INIMĂ

Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov! Psalmii 81:1 EL ȚINE TOATĂ...

RUGĂCIUNEA „TATĂL NOSTRU”

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va...

DESCIFREAZĂ CUVINTELE LUI!

Cine are urechi de auzit să audă. Matei 11:15 „«Iată», zice Domnul, «am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și-l...

TRĂIEȘTE ÎN DRAGOSTE!

Trăiţi în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca...

Devoțional tineri

RĂSPLATĂ

Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare...

RĂMĂȘIȚĂ

Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței...

RANĂ

Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă....

RAI

Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai. Luca...

PUTERE

Voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi,...

PUSTIU

Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit...

Magyar nyelven

Kincs amelyet szétoszthatunk az emberek között

„Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek szépsége mirajtunk!” (90. zsoltár 17)Isten szereti a szépet, de legkedvesebb számára a szép jellem. A jellem szépsége nem vész el, hanem megmarad az...

Ne tedd meg az első lépést rossz irányba!

„Mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjút, féreg emészti meg őket, de igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre.” (Ésaiás könyve 51,7)Találtam néhány holmit, amelyek...

Isten műhelye

„Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.” (144. zsoltár 12)Ha a fiatalok fontosnak tartják a jellem fejlesztését, megértik, hogy...

Az egyetlen kincs amelyet magunkkal vihetünk

„Mivelhogy ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelődésünket.” (Korinthusi II. levél 7,1)Az igaz jellem egy egész élet munkája,...