Devoțional Zilnic

CONDUCĂTORUL CERULUI

S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.Filipeni 2:7 Ascultă ediția audio aici. Hristos a fost singurul om fără păcat care a locuit vreodată...

ÎMPĂRAT ÎN FRUMUSEȚEA LUI

Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns.Apocalipsa 1:7 Ascultă ediția audio aici. O, cât de mulți dintre cei care nu au...

MOȘTENITOR

Iată moștenitorul; veniți să-l omorâm și să punem mâna pe moștenirea lui.Matei 21:38 Ascultă ediția audio aici. În parabola îngrijitorilor de vie, Isus a adus în atenția evreilor situația lor reală....

CAPUL CEL VIU AL CREȘTINULUI

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.2 Timotei 3:16 Ascultă ediția audio aici. Mi-a fost arătat că...

Devoțional femei

INIMA IUBITOARE A DUMNEZEULUI NOSTRU MINUNAT

Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne...

GRIJA LUI DUMNEZEU

Nu te vei teme de groaza din timpul nopții (...), nici de molima care pustiește la amiază.Psalmii 91:5,6, NTR Când scriu aceste rânduri, Statele Unite ale Americii, unde locuiesc, împreună cu...

ALEGERI

Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun.Iov 34:4 Am copilărit în Jamaica, iar casa noastră se afla pe un deal. Astfel, aleea dintre garajul nostru...

ACEASTĂ LUME NU E CASA MEA

Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit...

Devoțional Explo

După faptă, și răsplată

“Ferice de cei cu inima curata, caci ei vor vedea pe Dumnezeu. ” Matei 5:8„Demult, trăia într-un sat un brutar renumit pentru pâinea sa. Dar, într-o zi, brutarului i...

În mâinile Tale

"Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari!" Ioel 2:21Vi s-a întâmplat vreodată să vă faceți un plan atât de bine detaliat, să petreceți...

M-am rugat și…

"Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare", zice Domnul oștirilor, „și veți vedea dacă nu vă voi deschide...

Mai mult decât se vede

“Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!” Proverbe 3:5Este o vorbă înțeleaptă în popor: „ce-i în mână nu-i minciună”. O expresie a...

Sacrul și profanul – Biblic și modern

„El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele...

Eroul cu handicap

”…Domnul le-a ridicat un izbăvitor…” Judecători 3:15Din cauza unor afecțiuni mintale sau fizice există o categorie de oamenii care se gândesc că nu mai sunt buni de nimic, că...

Devoțional tineri

LUMEA CU SUSUL ÎN JOS

Ia-ți albumul școlar sau o revistă și întoarce-o cu susul în jos! Acum uită-te în ochii acelor persoane care stau cu...

ISUS, ÎN TĂRÂMUL VISELOR

Părinții lui Scott îi spuseseră că trebuia să meargă la biserică în acea dimineață. Mă întreb dacă bunicul și bunica știu...

MUMIFICAT

Ce an! La șase luni după căzătura cu bicicleta, ești încă în ghips. Nu ți se pare prea distractiv să fii...

LOVITURĂ LA FAȚĂ

Ți-a luat ceva vreme să îți dai seama unde te aflai. Cu câțiva kilometri în urmă, te-ai separat de grup, pentru...

Devoțional seară

DANS

Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri…El s-a...

CALEA

Isus a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6 Unele dicționare redau...

CALD

Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața...

CALAPOD

Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;el să stăpânească…peste tot pământul…Dumnezeu a făcut pe om după...

Versetul zilei

Magyar nyelven

Isten jelleme

„Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.” (2Móz 34:6)Minden engedelmeskedni kész ember számára ott ragyog a múlt és a jelen jövőbe...

Lelki élet

„Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.” (Jn 6:35)Isten szól...

Hogy megtudja a világ

„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok.” (Ésa 43:12)Az élő keresztény élő bizonyságtételt hordoz. Ha lépésről lépésre követed Jézust, akkor mindig lesz valami...

Az otthon légköre

„Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad népe!” (Apcsel 16:31)Missziómunkát kell végeznünk az otthonunkban. Itt kell Krisztus hitvallóinak bemutatniuk, hogy mit tett értük...