Devoțional Zilnic

ASTRA PREIA RISCUL?

Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima, și sunt ajutat. Psalmii 28:7 Ascultă ediția audio...

CONDIȚIA FIZICĂ

Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște...

FERICE DE OMUL

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se...

TERAPIA PRIN IUBIRE

Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 1 Ioan 4:11 Ascultă...

Devoțional femei

LASĂ-MĂ SĂ AUD MEREU VOCEA TA, DOAMNE!

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu...

CĂLĂTOR

„Vino!”, i-a zis Isus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus....

CÂT DE REPEDE UITĂM!

Ai scos din țara Egiptului pe poporul Tău Israel,  cu minuni și semne mari, cu mână tare și cu un braț...

O POVESTE CU DOUĂ SERE

Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune. Psalmii 104:24Casele noastre sunt chiar una lângă...

Devoțional Explo

SCONCSUL CEL BENEFIC

Este spre binele meu că m-ai smerit; ca să învăț orânduirile Tale. Psalmul 119:71Odată, când eram copil, câinele meu a...

CÂND BUHAIUL DE BALTĂ SE ASCUNDE

Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz. Psalmul 32:7Strigătul tare al buhaiului de baltă american poate fi uneori...

ÎNTOTDEAUNA ŞARPELE CU CLOPOŢEI AVERTIZEAZĂ?

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită. Matei 26:41S-a spus în favoarea şarpelui cu clopoţei că „cel puţin...

CREDINŢA UNUI CAR

Şi credinţa este... o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11:1Există mai mult de 2000 de specii...

PURTĂTORII DE CLOPOTE

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui...

PINII CU CONURI ŢEPOASE

Un copac şi tot are nădejde: căci când este tăiat, odrăsleşte din nou şi iar dă lăstari. Iov 14:7Metusalah este...

Devoțional tineri

LUMINA CE FACE SĂ CREASCĂ

...este ca lumina dimineții, când răsare soarele în dimineața fără nori; ca razele...

LUMINA CĂLĂUZITOARE

I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor, și noaptea printr-un stâlp de foc,...

LUMINA CREATOARE

Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. Geneza 1:3Astăzi...

LUMINĂ ÎN ÎNTUNERIC

Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o. Ioan 1:5Sentimentul că poți...

HARUL TULBURĂTOR

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat...

COMBATEREA DĂUNĂTORILOR

Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să...

Magyar nyelven

A rest ember megbízhatóvá lesz

„A buzgóságban ne lankadjatok, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.” (Rm 12:11)Vannak fiatal férfiak és nők, akik nagyon ellenzik a rendet és fegyelmet…Nem tartják be a rendszeres felkelés és...

A durva ember jó modorúvá lesz

„A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz,” (Rm 12:9)A gyakran ismételt szokások alakítják a jellemet. Gyermekek, akik megengedik maguknak, hogy durván beszéljenek egymással, és...

A bűnös szentté lesz

„Gyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az ÚR! Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Ézs 1:18)Isten nagy hatalmába öltözik; képes felemelni...

Összpontosítsuk gondolatainkat Krisztusra!

„Aki feddhetetlenül jár, az biztonságban élhet, de aki görbe útra tér, azt rajtakapják.” (Péld 10:9)A legelső lépés az élet ösvényén, hogy gondolatainkat Istenre szegezzük, és az ő félelmét mindenkor...