Devoțional Zilnic

AJUTOR INEPUIZABIL

Numărat, numărat, cântărit și împărțit.Daniel 5:25 Ascultă ediția audio aici. Mâna a dispărut, dar patru cuvinte teribile au rămas. Cu răsuflarea tăiată, oamenii așteptau anunțul lui Daniel cu privire la semnificația...

STĂPÂN

Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți.Ioan 2:24 Ascultă ediția audio aici. Numai aceia care primesc permanent proaspete măsuri de har vor avea putere proporțională...

CEL CARE SFINȚEȘTE

Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: „Să nu care cumva să nu țineți Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine și voi, și urmașii voștri, un semn după...

UNSUL DOMNULUI

Ei au strigat din nou: „Răstignește-L!” „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-L!”Marcu 15:13,14 Ascultă ediția audio aici. La răstignirea...

Devoțional femei

FURTUNA

Domnul este puterea și cântarea mea; El a devenit izbăvirea mea.Exodul 15:2, NTR Într-una din zilele mele libere, în perioada când lucram într-o tabără de vară, m-am hotărât să-mi petrec...

UN SENDVIȘ CU TON ȘI UN DOLAR

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!Matei 5:7 Îmi dați și mie un dolar?” Zilnic, acest bărbat – mic de statură și îndesat, curat și îngrijit...

HRANĂ PENTRU COPII

tine

NU NE PUTEM VINDECA SINGURI

Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat (...) căci Tu ești slava mea!Ieremia 17:14 Recent am fost supusă unei operații de urgență cauzată de adeziuni pe care organismul meu le-a...

Devoțional Explo

Goblenul mătușii

"'Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde....

La timpul Lui

„Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. ” Plângerile lui Ieremia 3:26Încă din mica copilărie, i-am obișnuit pe băieții noștri, Adriel și Vlad, să se roage pentru cele...

Când ploaia s-a oprit!

„Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!” Isaia 65:24Am crescut ȋntr-o zonă ȋn care prezenţa adventistă era foarte mică. Din...

O mare comoară

“Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale! Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. "...

Explo Târg. Partea II

"Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. " Matei 7: 727-30 iunie 2021. Am avut curajul să cerem de la...

ExploTârg. Partea I.

Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Matei 7:7Atunci când ceri ceva, primești? Când cauți, găsești? Când bați la o...

Devoțional tineri

UN CÂINE M-A MUȘCAT DE BRAȚ

– Suntem votați „Cel mai frumos cuplu” la târgul de toamnă, povestește Mira înfuriată, și apoi mă părăsește! Spune că îi...

VORBĂ MULTĂ, SĂRĂCIA OMULUI

Jay Leno se apleacă spre tine pentru a-ți pune întrebarea la care toată lumea așteaptă răspuns: – Deci, spune gazda emisiunii, cum...

BULE DE POPULARITATE

Țopăi pe hol, bucuros că te afli la școală. Ei bine, poate că nu chiar țopăi. Și nu ești tocmai vesel...

CUMPĂRĂTURI LA O EXPOZIȚIE DE MAȘINI

Nu ai mai văzut niciodată o așa mare de metal și sticlă sculptate. Când părinții tăi fac stânga înspre tărâmul mașinilor...

Devoțional seară

ALIFIE

Nu este niciun leac alinător în Galaad? Ieremia 8:22 Țara Galaadului era renumită, în vechime, pentru o rășină cu ajutorul căreia...

ALIENARE

Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri...

VACANT

Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu, care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales.”Faptele 1:24 Imediat...

UBICUITATE

Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Psalmii 139:7 Andrei Pleșu și Gabriel...

Versetul zilei

Magyar nyelven

A Menny szenvedése

„Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10:30)Maga Isten lett keresztre feszítve Krisztus megfeszítéskor, hiszen Krisztus egy volt az Atyával.   Kevesen gondolnak arra a szenvedésre, amit a bűn okozott Istennek....

Íme, micsoda szeretet”

„Nézzétek, micsoda szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk.” (1 János 3:1)Az Atya szívéből áradnak az isteni könyörület Krisztusban megnyilvánuló patakjai az emberek gyermekei felé..... Isten megengedte,...

Kikutathatatlan gazdagság

„Nékem, minden szent között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát.” (Ef 3:8)Nem Istenen múlik, hogy kegyelmének gazdagsága nem árad a...

A titkok titka

„És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” (1Tim 3:16)A...