Devoțional Zilnic

MAREA LECȚIE

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în EL să...

OSPITALITATE

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori...

DAȚI-LE VOI SĂ MĂNÂNCE

Isus le-a zis: „Dați-le voi să mănânce!” Luca 9:13 Ascultă ediția audio aici. Minunea înmulțirii pâinilor învață dependența de Dumnezeu. Când Hristos...

AM VOIE SĂ DISCIPLINEZ?

Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l iubește. Proverbele 3:12 Ascultă ediția audio aici. Pentru cei...

Devoțional femei

APĂRAREA TĂCUTĂ

Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.Romani 12:21 Într-o după-amiază, după ce am ieșit de la serviciu, am...

ÎNDURARE DIN ABUNDENȚĂ, PACE ȘI DRAGOSTE

Îndurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite.Iuda, versetul 2 Cartea Iuda mi s-a părut întotdeauna o scrisoare de mustrare foarte interesantă....

SCLAV SAU LIBER?

Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.Ioan 8:36 Sclavia – ce imagine îți aduce în minte? Recent, am...

CE AM ÎNVĂȚAT DESPRE EMPATIE

Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.Romani 12:15 Unul dintre cântecele cele mai profunde pe care le-am auzit...

Devoțional Explo

FII ÎN OCHII TUTUROR!

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Matei 5:14 Isus nu-i îndeamnă pe...

DISCERNE GLASURILE!

Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Lui. Psalmii 108:7 p.p. Mai sunt cam 20 de zile, și anul 2023 se va încheia....

TRĂIEȘTE BINE!

Așa vorbește acum Domnul oștirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!” Hagai 1:5 În capitolul 24 din Iosua, se...

FII CUM EȘTI!

Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. ...

DĂ-I ȘI EL VA ÎNMULȚI!

Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz și doi pești, dar ce sunt acestea la atâţia?   Ioan...

LASĂ DEOPARTE ACTIVITĂȚILE CARE ÎȚI PIERD SUFLETUL!

Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Isaia 26:3 „Fratele Faulkhead a cerut să...

Devoțional tineri

ȚIPĂT

Un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrimi amare: Rahela își plânge...

ȚINUTĂ

Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de...

ȚINTĂ

Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și...

TUPEU

I s-a dat (fiarei) o gură care rostea vorbe mari și hule. ...

TRON

Și iată că în cer era pus un scaun de domnie, și pe...

TRIUMF

Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? 1 Corinteni...

Magyar nyelven

Győzelem a halál felett

„Isten eltöröl a szemeikről minden könnyet, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések könyve 21,4)Nekünk élő, feltámadt...

Elnyerik az igazság fehér ruháját

„Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel. 7, 14.)Dicső jutalmat nyernek majd a hűséges munkások, amikor összegyűlnek Isten és a...

A Bárány dicsérete

„Eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz Bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az Ő megjelenését.” (Timótheusnak írt II....

Jézus Krisztus megkoronázása

„Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazak és igazságosak a te útjaid, óh szentek Királya!” (Jelenések könyve 15,3)Azon a napon a megváltottak az Atya és a...