Devoțional Zilnic

CAP PESTE TOȚI

Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat; mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea!Ieremia 17:14 Ascultă ediția audio aici. Lucrarea misionară medicală nu mi-a fost arătată niciodată...

ÎNVĂȚĂTOR UMIL

El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți.Luca 4:15 Ascultă ediția audio aici. În discuția cu Nicodim, Isus a descris planul de mântuire și misiunea Lui în...

JUDECĂTOR AL ÎNTREGULUI PĂMÂNT

Ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.Efeseni 5:27 Ascultă ediția audio aici. Nici cel mai profund...

LUMINĂ

Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?Psalmii 27:1 Ascultă ediția audio aici. Cei care Îl onorează pe...

Devoțional femei

ÎNGERI VEGHEAZĂ ASUPRA TA

Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din primejdie.Psalmii 34:7 Pe insula pe care m-am născut sunt șerpi foarte veninoși și periculoși, lungi de un...

O FAȚETĂ A DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU

Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.1 Corinteni 10:24 Dintotdeauna am crezut că putem extrage lecții pentru viața noastră din viața personajelor biblice. Recitind cartea...

GHIDAREA UNUI COPAC

Înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou.Iov 14:9 Stăteam lângă poarta școlii primare a nepoatei mele, Soffia. Stăteam în picioare, încercând să îmi...

RĂZBUNAREA ESTE A DOMNULUI

„Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.Romani 12:19 Ai fost ispitită vreodată să te răzbuni pe cineva după ce te-a rănit? Totuși, Dumnezeu ne spune că aceasta nu...

Devoțional Explo

Portofelul buclucaș

„Ce seamănă omul, aceea va şi secera. ” Galateni 6:7Mia era o fetiță drăgălașă și cuminte, însă o problemă pe care o avea era că era cam dezordonată. Aproape...

Minciuna

”Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. ” Leviticul 19:11Una din regulile impuse de tatăl meu, încă de când eram mic,...

Când nu mai poți, mai poți putin!

"Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. " Filipeni 2:13Toți oamenii, tineri sau bătrâni, săraci sau bogați au...

Un semn!

"Iată, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe...

Din praf și țărână

“Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut un suflet viu. ” Geneza 2:7Dintre toate materialele din...

Un giuvaer neprețuit

”De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta. ” Isaia 43:4Și ce...

Devoțional tineri

TOT CE AI NEVOIE

Având mereu aproape doi prieteni creștini foarte credincioși, lui Jon îi mergeau lucrurile bine. Jon, Josh și Tim mergeau la aceeași...

ÎȚI MAI ADUCI AMINTE?

Luke și tatăl lui mergeau de două ori pe an cu mașina la țară pentru a vizita mormântul mamei lui Luke....

ÎN AȘTEPTAREA DOVLEACULUI

Theresa afișă un zâmbet la sfârșitul exercițiului ei la bârnă. Fusese grozavă. Scorul ei a fost afișat, iar ea a adunat...

ȘTII DEJA CUM SE TERMINĂ

Stai singur în sufrageria slab luminată, atent la ultimele douăsprezece minute din serialul tău favorit. Super-răufăcătorul de săptămâna aceasta tocmai a...

Devoțional seară

ȘABLON

Cum își va ține tânărul curată cărarea?Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Psalmii 119:9 Prima reacție față de cuvântul „șablon ” este aceea...

SABAT

Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihnește și...

RABAT

Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți,...

PACE

Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi!” ...

Versetul zilei

Magyar nyelven

Méltó a Bárány

„Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.” (Jel 5:12)Mi ugyan nem vagyunk méltók...

A vallás fényes oldala

„De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben.” (Hab 3:18)Aki szereti Istent, tegyen bizonyságot kegyelmének és igazságának nagyszerűségéről! Akik elfogadják az igazság világosságát, tanuljanak leckéket...

Krisztus a mi igazságunk

„Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnnek elnézése miatt.” (Róm 3:25)Krisztus neve „az Úr a...

Ki nem érdemelt jóindulat

„Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; jöjj el hozzám szabadításoddal.” (Zsolt 106:4)A kegyelem érdem nélküli kedvezés; a hívő saját érdeme nélkül igazul meg, anélkül, hogy bármit is felajánlhatna Istennek....