Devoțional Femei

ACELE FEMEI

Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune.Isaia 52:7 După aceea, Isus a călătorit prin fiecare cetate și sat, predicând și vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Împreună cu El erau cei doisprezece, precum și niște femei  care...

DUMNEZEUL CARE VEDE

Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă vede!” căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut aici spatele Celui ce m-a văzut!”Geneza 16:13 Te-ai simțit vreodată nevăzută și neauzită? Ca și cum nimănui nu îi...

O CÂNTARE A LUI DAVID – PSALMUL 20

Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul Său cel sfânt și să te sprijine din Sion!Psalmii 20:1,2 Ce rugăciune frumoasă, profundă și înduioșătoare! Doar gândul că Dumnezeul universului...

O CÂNTARE A LUI DAVID – PSALMUL 19

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el.Psalmii 19:1,2 Am fost în multe țări și am trăit în multe locuri în viața...

HAR DIN BELȘUG

Și Dumnezeu poate să facă să se reverse înspre voi orice har, pentru ca, având întotdeauna în toate destul, să lăsați să se reverse din voi orice faptă bună.2 Corinteni 9:8 – NTR Ce înseamnă pentru tine harul lui Dumnezeu?...

DUMNEZEU FACE CU OCHIUL

Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima.Psalmii 37:4 O prietenă numește aceste momente „Dumnezeu face cu ochiul”. Eu le numesc „îmbrățișările lui Dumnezeu”. Mă refer la lucrurile mărunte de pe parcursul săptămânii, când îți...

VINO ȘI VEZI

Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui și S-a tulburat. Și a zis: „Unde l-ați pus?” „Doamne”, I-au răspuns ei, „vino și vezi.” Isus plângea.Ioan 11:33-35 Te confrunți...

ESTE PACE

Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.Filipeni 4:7 Deși locuim foarte departe una de cealaltă, eu vorbesc foarte des cu mama mea. De obicei, discuțiile noastre se concentrează pe cele...

BINECUVÂNTAREA PENELOR DE CURENT

Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima.Ieremia 29:13 Ture de câte optsprezece ore fără energie electrică, de la 4 dimineața la ora 23, în fiecare zi. Asta era noua mea realitate. Seceta care...

PE URMELE SOARELUI

Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima.Ieremia 29:13 Muncitorii își terminaseră toate sarcinile pentru acea zi. Lucrările de renovare la baia mea se apropiau de final, spre bucuria mea. Am ieșit din casă...