Devoțional Explo

FII ATENT LA ÎNȘELĂCIUNI!

Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putinţă, chiar și pe cei aleși. ...

AMINTEȘTE-ȚI DOCTRINA!

Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Geneza 2:18 Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu în Eden. Isus...

O RUGĂCIUNE

Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui. Ioan 2:1 ... Și a zis: „În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și m-a ascultat; din mijlocul Locuinţei morţilor am strigat...

BINECUVÂNTAT

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. Efeseni 1:3 Alexandru Ciucureanu s-a născut pe 27...

URMEAZĂ PLANUL!

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. Psalmii 18:30 Pe 26 septembrie 1981, în Michigan, Statele Unite, s-a...

CITEȘTE SCRISOAREA

După aceea, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăţia: „Pacea să vă fie dată din belșug!”...

MERGI!

Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Proverbele 4:26 CÂND MERGI Îți amintești?Când talpa-ți firavă,Pe pământ, primul pas făcu,Iar surâsul pe față-ți apăru? Când mâini puternice...

EMANĂ BUCURIA LUI HRISTOS!

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 1 Timotei 4:12 Într-o seară de vineri, am avut privilegiul...

ORGANIZEAZĂ-TE!

Și erau aproape cinci mii de bărbaţi. Isus a zis ucenicilor Săi: „Puneţi-i să șadă jos în cete de câte cincizeci.” Așa au și făcut: i-au pus pe toţi să șadă...

SĂ AI TOTDEAUNA UN CÂNTEC ÎN INIMĂ

Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov! Psalmii 81:1 EL ȚINE TOATĂ LUMEA El ţine toată lumea în mâna Sa,Întreg pământul nostru în...