„Békesség és biztonság!”

„Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: »Békesség, békesség«, és nincs békesség!” (Jer 6,14)

„Katolikusok, protestánsok és a világ fi ai egyaránt elfogadják a kegyesség formáját a valódi isteni erő nélkül (2Tim 3,5), és ebben a szövetségben a világot megtérítő és régóta várt millennium nagyszerű mozgalmának kezdetét látják.” (A nagy küzdelem, 488–489. o., Korszakok nyomában, 524. o.)

„»Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek.« (2Pét 3,10) Amikor a bölcselők érvelése elűzi az Isten ítéletétől való félelmet, amikor a vallásoktatók a béke és jólét hosszú korszakairól jövendölnek, s a világ fi gyelmét teljesen leköti az üzlet és a dőzsölés forgataga, az ünnepek és az élvezetek, de Isten fi gyelmeztetéseit viszszautasítják és követeit kigúnyolják – »akkor hirtelen veszedelem jő rájuk… és semmiképpen meg nem menekednek« (1Thess 5,3). (…)

Sittim völgyének lakóihoz hasonlóan az emberek jólétről és békéről álmodoznak. »Mentsd meg az életedet!« – hangzik Isten angyalainak fi gyelmeztetése, de hallatszanak más hangok is: »Ne rémüljetek meg, nincs ok a riadalomra! « Tömegek kiáltják: »Békesség és biztonság!«, miközben a menny kijelenti, hogy a törvényszegőkre ítélet vár. A pusztulásuk előtti éjszakán a völgy városai élvezeteiket hajszolták, s kinevették Isten hírnökének félelmét és intelmét – azonban a gúnyolódók elvesztek a lángokban. Azon az éjszakán mindörökre bezárult a kegyelem ajtaja Sodoma bűnös, nemtörődöm lakói előtt. Istenből nem lehet vég nélkül gúnyt űzni, kegyelmével nem lehet sokáig játszani. »Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról.« (Ésa 13,9) A többség elutasítja Isten kegyelmét, így pusztulás zúdul rájuk.

Azonban akik megfogadják a fi gyelmeztetést, »lakoznak a Felséges rejtekében « és »nyugosznak a Mindenható árnyékában«. Igazsága pajzsuk és oltalmuk lesz.” (Pátriárkák és próféták, 104., 167. o., magyar kiadás: 76., 135. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor