Ahol a bizonyságtevést kezdeni kell

„Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.” (Zsolt 144,12)

„Krisztusért végzett munkánk kezdődjön a családi körben. Nincs ennél fontosabb misszióterület.” (Bizonyságtételek VI., 429. o.) „Boldogok azok a szülők, akiknek élete a mennyeinek olyan hű tükörképe, hogy Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a gyermekben; azok a szülők, akiknek gyengédsége, igazságossága és türelme Isten szeretetét, igazságosságát és hosszútűrését tolmácsolja a gyermeknek; akik a szülők iránti szeretet és bizalom megtanításával mennyei Atyja iránti szeretetre, bizalomra és engedelmességre is megtanítják gyermeküket. Azok a szülők, akik ilyen ajándékot adnak a gyermeknek, minden vagyonnál értékesebb kincsben részesítik őt – olyan kincsben, amely maradandó, mint az örökkévalóság.” (Ministry of Healing, 376. o., A nagy Orvos lábnyomán, 261. o.) „Isten azt akarja, hogy minden fiú és lány az Ő gyermeke legyen, hogy családjába fogadhassa őket. A fiatalok is a hívők házanépének tagjai lehetnek, és csodálatos tapasztalatokat szerezhetnek Istennel. Lehet tapintatos, gyengéd szívük, amely kész az Istentől jövő benyomások befogadására. Lehet olyan szívük, mely telve van Jézus iránti bizalommal és szeretettel, és az Üdvözítőért él. Krisztus kis misszionáriusokat nevel belőlük. Egész gondolatviláguk megváltoztatható úgy, hogy a bűn nem tűnik számukra kívánatosnak, hanem kerülik és gyűlölik.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 169. o.)

„A szülők szóval és példaadással tanítsák meg gyermekeiket, hogy fáradozzanak a meg nem tért emberekért. Neveljük őket úgy, hogy együtt érezzenek az idősekkel, a szerencsétlenekkel, és igyekezzenek enyhíteni a szegények és lesújtottak szenvedésein… Legfiatalabb éveiktől kezdve beléjük kell oltanunk az egyszerűséget, az áldozathozatalt mások javára és Krisztus ügyének építésére, hogy Isten munkatársai lehessenek. Isten terve szerint a földi családok legyenek a mennyei család előképei. A keresztény családi otthon, ha Isten terve szerint alapozzuk meg és vezetjük, Isten egyik leghatékonyabb eszköze lesz a keresztény jellem kialakítására és az Úr művének építésére.” (Bizonyságtételek VI., 429–430. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video