A Szombat megtartása

„Mózes erre azt mondta a népnek: Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, hogy őt féljétek, és ne vétkezzetek.” (2Móz 20:20)

Erkölcsi bátorság kell az Úr parancsolatainak megtartásához. Az igazság egyik ellensége egyszer azt mondta, hogy csak gyengeelméjű emberek… fordulnának el az egyházaktól, hogy a hetedik napot Szombatként megtartsák. De egy lelkipásztor, aki elfogadta az igazságot így válaszolt: „Ha úgy gondolod, hogy ehhez gyengeelméjű emberek kellenek, próbáld ki!” A népszerűtlen oldalon való kiálláshoz erkölcsi bátorság, szilárdság, döntés, állhatatosság és nagyon sok imádság szükséges…

Ha a Mindenható védelmező pajzsa alatt állunk, nem érezzük, hogy kisebbségben vagyunk. Isten a többség… Figyelembe kell vennünk, hogy Krisztus arra hívott el minket, hogy világítsunk a világ erkölcsi sötétségében. Nem szabad félremagyaráznunk Isten jellemét, nem szabad ingerlékenyen kimondani, amit gondolunk, ne hibáztassunk, kritizáljunk és bíráljunk másokat, hanem engednünk kell, hogy a Szentlélek Krisztus hasonlatosságára formálja a jellemünket.

Lássuk meg, mit fog tenni értünk Jézus, ha hagyjuk! A tanítványaiért mondott imájában így imádkozott: „Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban” (Jn 17:13). Lehet-e örömünk, ha engedelmeskedünk Krisztusnak? Ez az egyetlen igazi öröm, amit bármely lélek magáénak tudhat. (Manuscript 37, 1894.)

Vajon az Üdvözítő valaha is el fog fordulni tőled, hogy küzdelmedben magadra hagyjon? Nem, soha! … Szegénység vár erre a világra, s olyan nyomorúságos idő, mint amilyen még sohasem volt, mióta e Földön nép kezdett lenni. Lesznek háborúk és háborús hírek, s az emberek elsápadnak a félelem miatt. Lehet, hogy szenvedned kell, néha talán éhezned is – de Isten soha nem feledkezik meg rólad szenvedéseidben. Isten próbára teszi hitedet… Azért élünk, hogy Krisztust nyilatkoztassuk ki a világ előtt, hogy bemutassuk Őt és hatalmát az egész emberiségnek. (Evangelism, 240, 241.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor