Isten adja az erőnek és a szeretetnek Lelkét

„Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1:7)

Olyan időkben élünk, amikor állhatatosan ki kell állnunk az igazságért. Ápoljunk szeretetet a lelkek iránt, de soha, soha nem adhatjuk fel még az igazság legkevésbé létfontosságú pontját sem, mert korunkban az igazság, a tiszta, hamisítatlan igazság megőrzésével szerezhetünk tiszteletet és dicsőséget Jézus Krisztusnak, a mi Fejedelmünknek. Az Ige az élet kenyere, és az Ige úgy ábrázolja Krisztus tanítványait, mint akik eszik és isszák Krisztus testét és vérét, az Ő Igéjét téve életük részévé. Az igazság nem hazudik. Az igazság a hamis elméletek idejében ki fogja állni a próbát, ha “az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk” (Zsid 3:14).

Gyakoroljuk Istenbe vetett hitünket és húzódjunk közel Krisztushoz, követve Szavát! Az Úr tanítani fogja népét, ha taníthatóak lesznek. Oda állhatunk, ahol meghallhatjuk Krisztus utasítását. Élő Istenünk és élő Krisztusunk van. Az ördögök egész légiói figyelik az alkalmat, mikor ragadhatják meg az emberek elméjét, de ha közel vagyunk az Igéhez, akkor nem tudnak legyőzni bennünket. „Minekokáért”, mondta Pál Timóteusnak, „emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét” (II Tim 1:6-7).

Jézus Krisztusban gyökerező, élő hitre van szükségünk. Gyakorolnunk kell hitünket, hogy amikor az ellenség jön, mint egy árvíz, az Úr zászlót bontson ellene miértünk. Az Istenhez hűséges szív gyakran imádkozik. Ne engedd, hogy az elkeseredés egyetlen hulláma is átcsapjon feletted! Gondolatban elmélkedjünk Isten jelleméről és tetteiről és tanítsuk Krisztus szavait! Légy bátor! Bátorságod és állandó bizalmad Jézus Krisztusban ösztönözzön másokat is a hitre és növelje bennük a bizalmat és reményt! (Letter 78, 1906.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor