Bizalom Őbenne

„Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, azt ő megvédi.” (Péld 29:25)

Az Úr azt kívánja tőled, hogy bátor légy. Szánd el magad… Sátán minden eszközzel azon dolgozik, hogy elpusztítsa a hitet és az embereket boldogtalanná tegye. (Letter 29, 1904.)

Ha tapasztalatlan vagy Sátán eszközeinek felismerésében, akkor egyetlen menedéked az imádság. Fedjétek fel a szív minden titkait a Végtelen Tekintet kutató pillantásai előtt és könyörögjetek Istenhez, hogy tegyen benneteket tisztává és erõssé és fegyverezzen fel benneteket teljesen, hogy készen álljatok az élet nagy konfliktusaira. A hit a kételyek elleni harcban edződik; az erkölcsi tisztaság erőt nyer, ha ellenálltok a kísértésnek. (The Youth’s Instructor, April 1, 1873.)

Minden áldást elnyernek azok, akik élő kapcsolatot ápolnak Jézus Krisztussal. Jézus nem csupán azért hív minket magához, hogy néhány órára felfrissüljünk kegyelmével és jelenlétével, majd elküldjön bennünket az Ő világosságától, hogy Tőle függetlenül, szomorúságban és sötétségben járjunk. Nem, nem! Azt mondja nekünk, hogy maradjunk Vele és Ő mivelünk. Ahol az Ő munkáját végzik, Ő jelen van gyengéd, szeretetteljes és könyörületes mivoltában. Maradandó lakhelyet készített Önmagában neked és nekem. Ő a mi menedékünk. Tapasztalataink bővülhetnek és mélyülhetnek. Jézus megnyitotta kimondhatatlan szeretetének minden isteni teljességét… Beszéljetek a bátorságról, beszéljetek a hitről, beszéljetek a reménységről! Fivéreim és nővéreim az Úrban, legyetek bátrak! Ó, milyen keveset tudunk arról, hogy mi van előttünk! Tökéletesen át fogjuk adni magunkat Jézusnak, hogy teljesen az Övéi legyünk, majd azt mondjuk: „Nem az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg, ó Istenem!”… Megváltótok gyengéd szeretetével és könyörületességével rendelkeztek. Mindig tekintsetek Rá! Bízzatok benne és ne kételkedjetek az Ő szeretetében! Ő ismeri minden gyengeségünket és tudja, mire van szükségünk. Elegendő kegyelmet ad nekünk a mai napra. Csak tekintsetek mindig Jézusra és legyetek bátrak! (Letter 1a, 1894.)

Az őszinte hittel olyan emelkedettség, elvhűség és állhatatosság jár együtt, amely sem az idő múlásával, sem a fárasztó munkával nem csökken. (The Youth’s Instructor, April 21, 1898.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video