Megfontoltság

„Megfontoltság őrködik fölötted, értelem őriz téged.” (Péld 2:11)

Szavaid megválogatása, következetes cselekvés, valamint viselkedésed és buzgó áhítatod által tégy árulkodó vallomást hitedről, eltökélve, hogy Krisztus foglalja el szíved trónját; helyezd tálentumaidat vonakodás nélkül lábai elé, hogy szolgálatába állj… Tedd életed törvényévé, hogy tisztességet szerzel Istennek, és ettől semmilyen kísértés, semmilyen mellékes érdek ne tántorítson el. (The Youth’s Instructor, 1893. február 2.)

Nem lehettek biztonságban e rohanó, romlottságtól bűzlő korszakban, hacsak nem álltok az Úr védelme alatt. Az erény és a szerénység ritka. Magasztos kéréssel fordulok hozzátok, mint Krisztus követőihez: őrizzétek a szerénység becses, felbecsülhetetlen értékű drágakövét! Ez megőrzi az erényt. (Child Guidance, 417.)

A szív szentsége sohasem vezethet tisztátalan tettekhez… A mennyből származó igazság sohasem fokozza le annak elfogadóját…; éppen ellenkezőleg, megszenteli a hívőt, finomítja ízlését, felemeli és nemesíti egész lényét, és közeli kapcsolatba hozza őt Jézussal. Az ember ekkor értékelni fogja Pál apostol intését, miszerint a gonosznak még a látszatától is tartózkodjunk, hogy „ne káromoltassék a ti javatok”.

Oly tárgykör ez, melyet meg kell szívlelnünk. Őrizkednünk kell e romlott kor bűneitől. Kerüljünk ki mindent, ami alaptalan bizalmasságot áraszt magából. Isten elítéli ezt. Ez tiltott terület, melyre veszélyes a lábunkat helyezni. Minden szónak és tettnek emelkedettnek, kifinomultnak és a jellemet nemesítőnek kell lennie. (Testimonies for the Church 5:593, 594.)

Jó hírnevem sokkal értékesebb számomra az aranynál és ezüstnél. Hadd őrizzem meg szeplőtelenül. Ha az emberek gyalázzák nevemet, akkor ez ne azért történjen, mert okot adtam rá, hanem ugyanazért, amiért Krisztusról is gonoszt mondtak – gyűlölték jellemének tisztaságát és szentségét, mivel az folytonos feddés volt számukra. (Testimonies for the Church 5:595.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video