Igazi szépség

„Legyen mirajtunk Istenünknek, az Úrnak jóindulata.” (Zsolt 90:17)

Mindenki hajlamos arra, hogy inkább az érzelmeire hallgasson, mint a józanságára. Ezért nagyon fontos, hogy a szülők az igazság, a kötelességteljesítés, az önmegtagadás szeretetére neveljék gyermekeiket, és tanítsák őket nemes függetlenségre is, hogy amikor a többség a rosszat választja, ők megmaradjanak a jó mellett…

Ha épségben megőrzik szervezetüket és szeretetreméltó természetüket, olyan természetes szépség birtokosai lesznek, amelyet isteni kegyelemmel viselhetnek. Akkor nem lesz szükségük mesterséges díszekre, amelyek egyébként is mindig a valódi erkölcsi értékek hiányára mutatnak. A szép jellem Isten szemében is értékes. Az ilyen szépség gyönyörködtet, de nem csap be. Az igazi báj soha el nem halványul.

A mesterkéltség és hamisság helyett Jézus, tiszta vallása követőitől, a természetes szépség egyszerűségét, a természetes kifinomultság és emelkedett erkölcsi tisztaság csiszoltságát várja. (Child Guidance, 424.)

Van olyan ékesség, amely soha el nem múlik, mely hozzájárul minden körülöttünk élő boldogságához, s mely el nem halványuló tündökléssel fog ragyogni az örökké tartó eljövendő életben. Ez az ékesség a szelíd és alázatos lelkület… Mennyire értéktelen is az arany, gyöngy és drága díszítés, ha Krisztus szeretetével hasonlítjuk össze! A természetes szépség a szimmetrián vagy az egyes részek harmóniáján alapul, míg a lelki szépség a léleknek a Jézushoz való hasonlóságát és a vele való összhangját jelenti. A krisztusi szeretet értékesebbé teszi tulajdonosát a tiszta aranynál, még Ofir aranyánál is (Jób 28:16)! A krisztusi kegyelem igazán felbecsülhetetlen értékű dísz. Fölemel és nemesít, dicsőséget sugározva másokra, hogy őket is a világosság és áldások forrásához vonzza. (Child Guidance, 423, 424.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video