A jó zene áldásul szolgál

„Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, menjetek eléje vigadozva!” (Zsolt 100:2)

Csendüljön ének az otthonunkban, édes és tiszta dallamok, s akkor kevesebb indulatos szó hangzik el, több lesz a vidámság, a remény és az öröm… Az istentisztelet részeként az énekkel is ugyanúgy dicsőítjük az Urat, mint az imával. Valóban, sok ének maga is imádság. (Education, 168.)

Megborzadok, amikor mindenütt a fiatal férfiak és nők könnyelműségét tapasztalom, akik vallják, hogy hisznek az igazságban… Jó zenei hallásuk van, így Sátán tudja, mely szervüket kell felhasználnia, hogy felbuzdítsa, lekösse és elbűvölje elméjüket annyira, hogy már nem óhajtják Krisztust… A fiatalokon ünnepélyes felelősség nyugszik, amelyet könnyedén vesznek. Az otthonaikban megismert zene, ahelyett, hogy szentségre és lelkiségre vezetné őket, inkább eszköz lett arra, hogy értelmüket elvonja az igazságtól. A világias énekek és napjaink népszerű, felszínes zenéje rokonszenves ízlésüknek. A zeneszerszámok elvették azt az időt, amelyet imára kellett volna szánniuk. A zene nagy áldás, ha nem élnek vele vissza. Ám ha rosszul használják fel, rettenetes átok. (Testimonies For The Church 1:496, 497.)

Mi van akkor, ha részesültél zenei képzésben, és mégsem tanítottak meg soha az új ének éneklésére? Mi hasznod származik mindebből a képzésből, ha arra nem vagy meg felelően felkészítve, hogy az Úr családjának tagja: Isten fia vagy leánya legyél? (The Youth’s Instructor, 1893. augusztus 03.)

Senki, akinek szívében a Megváltó él, nem fogja megbecsteleníteni Őt azzal, hogy egy hangszerből olyan hangokat hív elő, melyek elterelik az elmét Istenről és a mennyről a silány, jelentéktelen dolgok felé. (Testimonies For The Church 1:510.)

A zene szent célt szolgál: felemeli a gondolatokat a nemes, tiszta és magasztos dolgokhoz, és felébreszti a lélekben az áhítatot és a hálát Isten iránt. (Messages to Young People, 293.)

Amikor az Úr munkásai dicséneket énekelnek idelent, az angyalok kara is csatlakozik hozzájuk odafent hálaadásban, dicsőséget adva Istennek és az Ő Fiának. (Testimonies for the Church 7:17.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor