Örömöt eredményező pihenés

„De örüljenek mindnyájan, akik menedéket leltek nálad; örökké vigadjanak, mert te megoltalmazod őket. Örvendeznek benned, akik szeretik nevedet.” (Zsolt 5:11)

Az igazság ellensége mindenféle szórakozást kitalál a fiatalok minden életkörülményére; ezek a szórakozások nem csak a zsúfolt városokra szabottak, hanem minden helyre, ahol emberek élnek. Sátán előszeretettel tartja táborában a fiatalokat, mint akik az ő katonái és az ő seregében sorakoznak fel. Az ősellenség jól tudja, milyen anyaggal dolgozzon; pokoli bölcsességét azzal mutatja meg, hogy olyan szokásokat és szórakozásokat eszel ki a fiataloknak, melyek elválasztják őket Jézus Krisztus szeretetétől. A társadalom által felkínált különféle szórakozások ezrek és tízezrek romlását okozták; olyanokét, akik ilyen vonzások nélkül engedelmes gyermekek lettek volna, szüleiket tisztelők, egyenesek, tiszták és nemes lelkűek kedvteléseikben és jellemükben egyaránt. (The Youth’s Instructor, 1887. január 5.)

Ha Krisztus eljönne azok összejöveteleire, akik elmerülnek szórakozásaikban és mulatozásaikban, vajon hallanánk ünnepélyes, dallamos hangját, amint áldást mondva így szól hozzájuk: „Békesség e háznak?”. Hogyan tudná a világ Megváltója élvezni az ostoba szórakozások ilyetén jeleneteit? (The Review and Herald, 1874. október 13.)

A büszkeséget és becsvágyat soha nem lehet kielégíteni, de az igazán bölcsek bensőséges és felemelő örömet találnak azokban az örömforrásokban, amelyeket Isten elérhetővé tett mindenki számára. (Patriarchs and Prophets, 50.)

A keresztények előjoga és kötelessége, hogy igyekezzenek felüdíteni lelküket, megerősíteni testüket ártatlan felüdülés által azzal a céllal, hogy testi és szellemi erejüket Isten dicsőségére használják fel. Kikapcsolódásaink ne váljanak az értelmetlen vígság jeleneteivé, melyek az esztelenség formáját hordozzák. Szervezzük ezeket olyan módon, hogy javát és felemelkedését szolgálják a velünk érintkezőknek, és képessé tegyenek bennünket és őket is a kötelességek sikeresebb teljesítésére, melyek reánk, mint keresztényekre hárulnak… Krisztus vallásának befolyása felemelő és megörvendeztet. (Messages to Young People, 364.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor