Mindent Jézus nevében cselekedjünk

„És mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek.” (Kol 3:17)

Az Úr azt kívánja, hogy minden emberi lény megtegye a tőle telhető legjobbat; akik ezt megteszik, a legnagyobb személyes megelégedésben lesz részük és a legnagyobb megelégedést okozzák azoknak is, akikkel érintkeznek. A fiataloknak fel kell ismerniük, hogy mélységes tapasztalatra van szükségük Isten dolgait illetően. A pusztán felszínes munka nem lesz hasznos számukra. Be kell engedned Isten Igéjének világosságát a szívedbe, hogy égő gyertyával kutathasd azt…

Amikor összegyűltök, egymás megsegítésére és áldására lehettek, ha Istentől származó befolyást engedtek magatok közé; vannak azonban olyanok, akik komoly hibákkal küzdenek, melyek erősen szorítják őket, és ha ezek a hibák le nem győzetnek, elűzik Isten Lelkét a szívből… A Biblia vallása nem egy befolyás a sok közül, hanem a legerősebb befolyás, mely áthat és irányít minden mást. A Biblia vallásának kell irányítania az életet és a viselkedést. Nem lehet olyan, mint a színfoltok, melyek ide-oda vannak felfestve a vászonra, hanem befolyásának át kell hatnia az egész életet, mintha a vásznat belemártanánk a festékbe, míg csak a szövet minden egyes cérnája át nem veszi a mély, átható, erős színárnyalatot. Az Úr hozzásegít, hogy megérts minden gyakorlati bibliai igazságot, amint elkezded azokat életgyakorlatodban alkalmazni. Az igazság elveit a mindennapok gyakorlati tapasztalatában kell D159megvalósítani. (The Youth’s Instructor, 1895. május 30.)

A hétköznapi élet legkisebb dolgaiban is növekednünk kell a kegyelemben, magas rendű és szent indítékokkal kell rendelkeznünk, melyek hatalommal bírnak, mert Attól származnak, aki életét adta, hogy ösztönözzön minket a krisztusi jellem teljes kialakítására. (Counsels to Parents, Teachers, and Students, 490.)

Ahol Krisztus vallása működik, ott az élet minden részlete ragyogóbb és édesebb lesz a földi örömnél és magasztosabb a földi békénél. (2a levél, 1892.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video