Isten kedvében járjunk, ne a magunkéban

„Velem van az, aki elküldött engem, nem hagyott engem egyedül az Atya, mert én mindenkor azokat cselekszem, amik neki kedvesek.” (Jn 8:29)

[Krisztus] választhatta volna, hogy egy maga teremtette világon tölti el idejét, könnyű élettel, bőség közepette. Magának követelhette volna mindazt az örömet és kedvtelést, amit a világ nyújtani tud. Mégsem törődött a maga kényelmével. Nem a maga örömére élt, hanem azért, hogy jót tegyen és másokra árassza áldásait. (Testimonies for the Church 3:18.)

Nem lehet segíteni azon a férfin, nőn vagy gyermeken, aki nem akarja meghallani a kötelesség szavát és engedelmeskedni annak. A kötelesség szava Isten szava. Akik a mennyei tanácsot nem fogadják el és a nekik tetsző utat választják, azok szeme, füle és szíve érzéketlenné válik az Úr szava iránt. (Manuscript 22, 1897.)

Az a férfi vagy nő, aki elhagyja az Isten által számára kijelölt helyet csak azért, hogy saját hajlamait és a maga által kigondolt tervet kövesse, csalódásba fog ütközni, mert a maga útját választotta Isten útja helyett…

Mennyei Atyánk a mi Uralkodónk, és nekünk irányítása alá kell helyeznünk magunkat. Az ő családjának tagjai vagyunk. Jogosan tart igényt szolgálatunkra… Nem szabad arra törekednünk, hogy a magunk választotta utat kövessük, hanem keressük Isten útját és az ő akaratát… Az emberek sokat szenvednek, mert lelépnek az ösvényről, melyet Isten kijelölt számukra, hogy azon járjanak. A maguk által meggyújtott tűz szikrái között járnak, melynek biztos eredménye a szenvedés, az aggodalom és bánat, melyet elkerülhettek volna, ha akaratukat alárendelik Istennek.. Bármilyen ösvényt választ is Isten a számunkra, bármerre irányítja is lépteinket, az lesz a biztonság egyedüli ösvénye… A hit szemével, gyermeki engedelmességgel tekintsünk Istenre, fogadjuk el vezetését és a nehézségek eltűnnek előlünk. Ezt az ígéretet kaptuk: „Én tanácsollak és tanítalak téged.” (Letter 120, 1900.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor