A megfontolt szokások biztosítják a jó egészséget

„Mert orvosolom sebeidet, és kigyógyítalak sérülésedből – ezt mondja az ÚR.” (Jer 30:17)

Az értelem nem merül ki és romlik le oly gyakran a szorgalmas igénybevételtől és kemény tanulástól, mint a rossz időben fogyasztott helytelen tápláléktól s az egészség törvényeinek elhanyagolásától… A rendszertelen időben való táplálkozás és alvás kimeríti az agyat. Pál apostol kijelenti, hogy aki az istenfélelem magas mértékére akar eljutni, legyen mindenben mértékletes. A táplálkozás, az ivás és az öltözködés mind közvetlenül kihat lelki fejlődésünkre. (The Youth’s Instructor, 1894. május 31.)

Az egészség áldás, amelyet kevesen értékelnek… Sokan, az egészségügyi törvényeket figyelmen kívül hagyva, állandóan esznek. Ez eltompítja az elmét. Hogyan kaphatnának isteni világosságot olyan férfiak, akik szokásaikban vigyázatlanok és így bánnak az Istentől kapott világossággal?… Az élet ránk bízott szent örökség, amelyet egyedül Isten tud megőrizni számunkra, hogy az Ő dicsőségére használjuk fel. Teremtőnk, aki testünk csodálatos szerkezetét alkotta, gondoskodik róla, hogy egészségben tartsa azt, ha mi nem megyünk szembe az Ő céljaival. (The Review and Herald, 1912. június 20.)

Az egészség, élet és boldogság annak gyümölcse, hogy engedelmeskedünk a testünket kormányzó természeti törvényeknek. Ha akaratunk és utunk egyetértésben áll Isten akaratával és útjával, ha Teremtőnk tetszése szerint cselekszünk, Ő megtartja az emberi szervezetet jó állapotában és helyreállítja az erkölcsi, szellemi és testi erőket, hogy általunk az Ő dicsőségét munkálhassa… Ha ebben együttműködünk vele, egészség és boldogság, béke és hasznavehetőség a biztos eredmény. (The S.D.A. Bible Commentary 1:1118.)

[Krisztus] nem azért halt meg értünk, hogy gonosz szokások rabszolgái legyünk, hanem, hogy Isten fiaivá és leányaivá válhassunk és lényünk minden erejével Őt szolgáljuk. (Child Guidance, 399.)

Kedves fiatal barátaim, haladjatok előre lépésről lépésre, amíg minden szokásotok összhangba nem kerül az élet és az egészség törvényeivel! (The Youth’s Instructor, 1907. szeptember 24.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor