A munka eredménye egészség és boldogság

„Hét napig ünnepelj az ÚR, a te Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt az ÚR. Mert megáld téged az ÚR, a te Istened, és minden termésedet és kezed minden munkáját; azért nagyon örülj!” (5Móz 16:15)

Ha lelkiismeretesen ellátod otthoni kötelességeidet, ha betöltöd azt a helyet, ahol képességeidet a lehető legjobban fel tudod használni – bármilyen egyszerű és szerény legyen is az – igazán fölemelő lesz számodra. Pontosan erre az isteni befolyásra van szükséged! Ebben békét és szent örömet találsz. Ebben lelsz majd gyógyulásra is, mert ez az, ami titkon és észrevétlenül gyógyítja a lélek sebeit; sőt, a testi szenvedéseket is. Az a lelki nyugalom és egyensúly, amely a tiszta és szent indítékokból fakad, erőt és rugalmasságot kölcsönöz a test valamennyi szervének. A belső béke és az Isten előtt vétlen lelkiismeret életre kelti a szellemi képességeket, akár a zsenge növényeket a rájuk szálló harmat. Akaratod a helyes irányba terelődik és uralmad alatt marad, s bár biztosabb fellépést ad, mégis mentes lesz a romlottságtól. Elmélkedéseid, mivel megszentelődnek, az öröm forrásai lesznek. Csöndes nyugalmad, amelyre így tettél szert, áldást jelent mindazok számára, akikkel érintkezel… Minél inkább megízleled ezt a mennyei békét és lelki egyensúlyt, annál inkább növekedni fog benned. Élénk, életerős öröm ez, amely erkölcsi erejét nem fojtja a halál állapotához hasonló álomba, hanem még élénkebb tevékenységre serkenti. A tökéletes béke olyan mennyei vonás, amellyel az angyalok rendelkeznek. (Testimonies for the Church 2:326, 327.)

A gyermekek és a fiatalok nem nyerhetik el a megelégedettségből származó béke érzetét addig, amíg nem könnyítenek édesanyjuk kimerítő munkáján és enyhítenek a szívét és elméjét kimerítő terheken az otthoni kötelességek hűséges teljesítése által… Éppen azok szenvednek a magánytól és elégedetlenségtől, akik nem vesznek részt az otthoni kötelességek teljesítésében. Nem tanulták meg azt az igazságot, hogy akik boldogok, azért boldogok, mert mindennapi munkájukat megosztják egymással. (Child Guidance, 352, 353.)

Céltudatos munkára lenne szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek, derűsek, életvidámak és boldogok legyenek, s bátran szembenézzenek a különféle próbákkal, nehézségekkel, amelyek e világban körülvesznek bennünket. (Child Guidance, 350.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor