Az otthon boldog légköre elősegíti az egészséget

„Boldog nép az, amelynek így van a dolga; boldog nép az, amelynek az ÚR az Istene.” (Zsolt 144:15)

Az otthon, amelyben szeretet lakozik – és ez kifejezésre jut a tekintetekben, szavakban és cselekedetekben – az a hely, ahol az angyalok is örömmel laknak…

Áradjon szívetekbe a szeretet, a vidámság, a boldog megelégedettség napfénye, és annak üde befolyása hassa át otthonotokat!… Az így kialakított légkör olyan lesz gyermekeitek számára, mint a levegő és napfény a növényvilágnak, amely előmozdítja az egészséget és az életerőt. (The Adventist Home, 426.)

Neveljétek lelketeket derűre és a hála kifejezésére Isten felé, az Ő irántunk való nagy szeretetéért!… A keresztény derű maga a szentség szépsége. (The Youth’s Instructor, 1895. július 11.)

A bánat és aggodalom nem orvosolhat egyetlen bajt sem, viszont mérhetetlen károkat okozhat. Ám a vidámság és a remény – amellett, hogy beragyogja mások ösvényét is – „életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség” (Péld 4:22). (The Signs of the Times, 1885. február 12.)

Az anya igyekezzen derűs, elégedett és boldog lenni. Minden erőfeszítése – amit ennek megteremtésére kifejt – bőségesen megtérül gyermekei testi jólétében és erkölcsös jellemében. Vidámságával örömet varázsol a családba és ez saját egészségére is nagyon jó hatással van. (The Ministry of Healing, 374.)

A fiatalok egészsége testmozgást, derűt és boldog, kellemes légkört igényel a fizikai egészség és a kiegyensúlyozott jellem kibontakozása érdekében. (Fundamentals of Christian Education, 114.)

Isten azt szeretné, ha a világosság gyermekeiként vidám, boldog lelkületet ápolnánk, „hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket” (1Pt 2:9). (The Adventist Home, 432.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor