Néhány kiváltságos helyett sok barát

„Minden időben szeret a barát, de testvérré a nyomorúság idején válik.” (Péld 17:17)

Jó dolog a bölcsen adott együttérzés, de mindig megfontoltan kell bánnunk vele, tudván, hogy a másik méltó az együttérzésre. Mit mondhatunk a tanácsok elfogadásáról? „A te ügyedet végezd el felebarátoddal, de másnak titkát meg ne jelentsd, hogy ne gyalázzon téged, aki hallja… Mint az arany alma ezüst tálon, olyan a helyén mondott ige. Mint az arany függő és színarany ékesség, olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.” (Péld 25:9-12) Ha azért gyülekezünk össze, hogy a menny felé vezető úton vezessük egymást, ha a beszélgetés Istenről és a mennyei dolgokról szól, akkor jó okunk van a megszólalásra; de ha a beszélgetés az énre és a földies, jelentéktelen dolgokra összpontosul, akkor hallgatni arany. Az engedelmes fül alázattal, türelemmel és tanulékony lélekkel fogadja a feddést. Tegyük egymással való beszélgetéseinket mindenki számára hasznossá, hogy betöltsék mindazt a rendeltetést, amire Isten szánja azokat. Ha az isteni útmutatás mindkét oldala teljesül, a bölcs feddő megteszi kötelességét, az engedelmes fül pedig megérti ennek célját és hasznot merít belőle. (52. levél, 1893.)

Minden társaság, amelyet kialakítunk – bármilyen szűk körű is – hatással van ránk. Hogy milyen mértékben engedünk a befolyásnak, azt a kapcsolat foka, az érintkezés állandósága és a társaság iránti szeretetünk és tiszteletünk határozza meg. (The Signs of the Times, 1882. december 7.)

Jóakaratodnak, önzetlen cselekedeteidnek nem csupán a kiváltságos kevesek egy csoportja felé kell megnyilvánulnia, hanem mindenki felé, akivel kapcsolatba kerülsz. Így olyan barátokat szerzel és olyan kapcsolatokat építesz, melyek drágák és tartósak lesznek; saját cselekedeteid visszatükröződnek rajtad. (The Youth’s Instructor, 1886. november 10.)

A kereszténység társas kapcsolatok révén érintkezik a világgal. Mindenki, aki már részesült az isteni világosságban, ragyogja be azok ösvényét, akik nem ismerik az élet Világosságát! (The Desire of Ages, 152.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor