Olyat válasszunk életünk társául, aki szereti Istent!

„Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ám 3:3)

Az Úr nem változik… Igaz, irgalmas, szánakozó, hűen beváltja szavát: mind az ígéreteket, mind a fenyegetéseket. Isten népének egyik legnagyobb mai veszedelme az istentelenekkel való barátkozás. Különösen, ha valaki hitetlennel köt házasságot. Sokaknál az ember szeretete elfedi a mennyeiek szeretetét. A bűnbe hanyatlás első lépése, hogy semmibe merik venni az Úr kifejezett parancsát; ennek igen gyakran a teljes hitehagyás a következménye. Mindenkor veszélyes az embernek, ha Isten követelményeivel szemben a maga akaratát valósítja meg. Az embernek mégis nehéz megtanulni, hogy Isten komolyan gondolja, amit mond. Általános szabály, hogy aki olyanokat választ barátul és élettársul, akik visszautasítják Krisztust és lábbal tiporják Isten törvényét, végül maga is ugyanarra a gondolkodásra és lelkületre áll át. (The Signs of the Times 1881. május 19.)

Ha a legmagasabb erkölcsi kiválóságra akarunk fölkapaszkodni és a vallásos jellem tökéletességét szeretnénk elérni, különösen vigyáznunk kell barátságok kialakításánál s élettársunk megválasztásánál…

Sokan napsugaras és sokat ígérő reggellel kezdték életüket a maguk szerény helyén, ugyanúgy, mint Salamon a magas állásában. Mégis, egyetlen visszavonhatatlan lépéssel, a házasságkötéssel, elvesztették örök életüket s másokat is magukkal rántottak a romlásba… Léha élettársak és léha barátok – akik nem tartják magukat mély elvekhez – a valamikor nemes és igaz emberek szívét a hiúság, hiábavalóság, megrontó élvezetek és a határozott gonoszság, romlottság felé fordítják. (The Health Reformer, 1878 május)

Mindig viseljük szívünkön a megátalkodottak üdvösségét s tanúsítsunk irántuk szeretetteljes, előzékeny lelkületet! Ennek ellenére csak azokat választhatjuk biztonságosan barátainknak, akik Istennek is barátai. (The Signs of the Times, 1881. május 19.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor