Ne engedjünk a bűnösök csábításának!

„Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne engedj nekik! Mert lábuk a gonosz felé fut, és vérontásra siet.” (Péld 1:10, 16)

Nem biztonságos dolog, ha azok, akik Krisztus követőinek vallják magukat, gondatlan és rendetlen életű emberekkel barátkoznak; nagyon könnyen átvehetik ugyanis látásmódjukat és elveszíthetik mindazt, ami miatt Jézus követőinek neveztetnek. Legyetek különösen óvatosak ezen a téren – ne engedjétek, hogy félrevezessen titeket azok befolyása, akiknek szavaiból és tetteiből láthatjátok, hogy nincsenek kapcsolatban Istennel! (The Youth’s Instructor, 1894. július 5.)

Halljátok Isten hangját: „Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket”. Akiket Isten Lelke vezérel, azoknak ébren kell tartaniuk értelmi képességeiket; eljött ugyanis az idő, amikor feddhetetlenségük és Isten, valamint embertársaik iránti hűségük próbára tétetik. Ne kövessétek el a legkisebb igazságtalanságot sem azért, hogy valamilyen előnyt biztosítsatok magatoknak! Kicsiny és nagy dolgokban is cselekedjétek másokkal, amint szeretnétek, hogy ők cselekedjenek veletek! Isten ezt mondja: „Ti vagytok az én tanúim”. Az én nevemben kell cselekednetek! Ha félrehúzhatnánk a függönyt, látnánk, amint a menny és a világegyetem komoly érdeklődéssel tekint a megkísértettekre. Ha nem engedünk az ellenségnek, öröm van a mennyben. Amikor a rosszra való első sugallatot meghallod, küldj egy imát a mennybe, és szilárdan állj ellent a kísértésnek, hogy leszámolhass azokkal az elvekkel, melyeket Isten Igéje elítél! Amikor a kísértés legelőször érkezik, olyan határozottan fogadd, hogy sohasem ismétlődjék meg többet! Fordulj el attól, aki arra vetemedik, hogy a rosszra tanítson téged! Határozottan fordulj el a kísértőtől, mondván: ki kell kerülnöm befolyásod alól, mert tudom, hogy nem jársz Megváltónk lábnyomán!

Még ha úgy érzed is, hogy képtelen vagy akár egyetlen szót is szólni a rossz művelőihez, akkor is hagyd ott őket! Visszavonulásod és némaságod többet érhet, mint a szavak… Legyen bátorságod, helyesen cselekedni! (The Review and Herald, 1899. május 9.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor