Döntsd el még ma, hogy Krisztust szolgálod mindvégig!

„Ha pedig rossznak látjátok azt, hogy az ÚRnak szolgáljatok, válasszatok még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiknek atyáitok szolgáltak, amíg a folyamon túl voltak, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. Én azonban és az én házam népe az ÚRnak szolgálunk.” (Józs 24:15)

Krisztusnak, a szeplőtlen báránynak drága vérén lettünk megváltva. Micsoda példátlan, végtelen ár ez! De jóllehet, Krisztus megváltott minket és hív, hogy hozzá menjünk, a világ is maga felé von minket, és küzd, hogy átvegye az irányítást. Vajon Isten szeretete vagy a világ szeretete fog diadalmaskodni a küzdelemben? Sátán és gonosz angyalai az emberi szív minden zeg-zugát figyelemmel kísérik, és azon vannak, hogy a lelkeket a gonosz sugallatok elfogadására kényszerítsék. Az ellenség megvesztegetéssel akar megnyerni minket a világ számára, amint Krisztust is megvesztegetéssel környékezte meg a megkísértés pusztájában. Ha nem rajtunk kívül és felettünk álló erőre támaszkodunk, akkor az ellenség sikeres lesz romlásunk véghezvitelében. De ha Jézusra tekintünk, ha életét és jellemét tanulmányozzuk, ha buzgón vágyakozunk hozzá hasonlóvá lenni, akkor gondolkodásunk a helyes irányba fordul, hogy legyőzhessük az önzést és az igaz élet útját választhassuk…

A fiatalokat kérem: „Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok.” Szükség van a megfontolt választásra, mert Jézus mondta: „Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak”…

Ha a szíved telve van Krisztus szeretetével, akkor meg fog látszódni, hogy Ő erősebb, mint a szenvedélyek, melyek uralkodtak feletted, és amelyeknek élvezete aláásta nemes szándékaidat, kiszolgáltatva a lelket Sátán kísértéseinek… Amikor a bűnöst megérinti a Szentlélek, akaratát alárendeli Isten akaratának… Meglátja Jézus páratlan szépségét, mely foglyul ejti szívét. (The Youth’s Instructor, 1892. október 27.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor