Az alázatosság szertartásában is követjük Krisztust

„Azért ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13:14-15)

Mikor a tanítványok beléptek abba a helyiségbe, amelyben a vacsorát meg akarták enni, szívük tele volt haraggal. Júdás nyomakodott legközelebb Jézushoz, és Jézus bal oldalán telepedett le. János ült Jézus jobb oldalán. Júdás eltökélte, hogy megszerzi a lehető legmagasabb helyet, és ez a tanítványok szerint a Jézus melletti hely volt.

Még egy másik ok is támadt a viszályra. Az ünnepen az volt a szokás, hogy egy szolga megmosta a vendégek lábait. … Előkészítették a korsókat, mosdótálakat, törölközőket a lábmosáshoz, de a szolga nem volt jelen, ezért a tanítványoknak kellett volna elvégezni a szolgálatot. … Jézus várt egy ideig, hogy meglássa, mit tesznek. Ekkor Ő, az isteni Tanító felkelt az asztaltól. Levette felső ruháját, amely akadályozta volna mozgását; körülkötötte magát a törölközővel. … „Azután vizet tölte a medencébe és kezdé mosni a tanítványok lábait” (Jn 13:5). … Krisztus így fejezte ki szeretetét tanítványai iránt. (The Desire of Ages, 644, 645.)

E rendelkezés megtartása eme parancsolat betöltése: „Ha azért én, Uratok és Mesteretek, megmostam lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait…” Micsoda lehetőség ez arra, hogy elrendezzük a viszályokat, hogy megbocsássunk a nekünk sérelmet okozóknak! Ekkor van itt az ideje, hogy ha valaki vétkezett testvére ellen, jóvátegye és elrendezzen minden visszásságot. Legyen kölcsönös a megbocsátás! Ne vigyünk az oltárra idegen tüzet. Ne dédelgessenek rosszindulatot és gyűlöletet az Úr asztalánál egybegyűltek! (Manuscript 19, 1892.)

Ahol ezt a rendtartást helyesen ünneplik meg, ott Isten gyermekei helyes viszonyba kerülnek egymással, hogy segítsék egymást, és egymás áldására legyenek. (The Desire of Ages, 651.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor