Győzzünk, amint Krisztus győzött

„Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16:33)

Sátán erősebben támadta Krisztust, mint ahogyan minket valaha is fog. A tét óriási volt: vagy Krisztus, vagy pedig ő diadalmaskodik. Ha Krisztus ellenáll a legerősebb kísértéseknek, és Sátán nem tudja őt bűnbe vinni, Sátán tudja, hogy elveszíti hatalmát és végül az örökkévaló büntetésben részesül. Ezért Sátán óriási erővel dolgozott, hogy Krisztus belevigye valamilyen rosszba, mert akkor fölénybe kerülhet vele szemben…Sohasem fogsz olyan elszánt és kegyetlen kísértéssel szembesülni, mint Megváltónk. Sátán minden pillanatban ott kísérte Őt ösvényén. (The Youth’s Instructor, April 1, 1873.)

Megragadja-e az ember az isteni hatalmat, és ellenáll-e Sátánnak kitartó elszántsággal, ahogyan Krisztus példát adott erre, mikor szembeszállt az ellenséggel a kísértés pusztájában? Isten nem menti meg az embert saját akarata ellenére Sátán fortélyainak hatalmából. Az embernek munkálkodnia kell emberi erejével, Krisztus isteni hatalmának támogatásával ahhoz, hogy sikeresen ellenálljon, és győzzön, bármi árat kell is fizetnie érte. Röviden, az embernek úgy kell győznie, ahogyan Krisztus is győzött. Az a kiváltsága, hogy győzelmét Jézus mindenható nevében vívhatja ki, és e győzelem által Isten örököse és Jézus örököstársa lehet. Ez nem volna így, ha Krisztus maga vívta volna ki a győzelmet. Az embernek is meg kell tennie a maga részét; a krisztusi erő és kegyelem által neki magának kell kivívnia a győzelmét. Krisztus munkatársává kell válnia a győzelem elnyerésének munkájában, és így részesülhet Krisztus dicsőségében is. (Testimonies for the Church 4:32, 33.)

A Megváltó győzött, hogy megmutassa az embernek, hogyan győzhet. Krisztus Isten Igéjével válaszolt Sátán minden kísértésére. Mivel bízott Isten ígéreteiben, erőt kapott az Isten parancsolatai iránti engedelmességhez, és a kísértő nem juthatott előnyhöz. (The Ministry of Healing, 181.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor