Legyünk tökéletesek, amint Krisztus tökéletes

„És tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.” (Zsid 5:9)

Megváltónk Isten Fiaként úgy viszonyult Istenhez, mint egy emberi lény. Mi Isten fiai és leányai vagyunk. Ahhoz, hogy tudjuk, miként élhetünk körültekintően, követnünk kell az utat, ahová Krisztus vezet. Harminc éven át tökéletes emberi életet élt, megvalósítva a tökéletesség legmagasabb mértékét. (Letter 69, 1897.)

Az a feladatunk, hogy a cselekedetek szintjén elérjük azt a tökéletességet, melyet Krisztus földi életében elért a jellem minden területén. (MM 253)

Hogy botlás nélkül haladjunk előre, bizonyossággal kell rendelkeznünk arról, hogy egy mindenható kéz tart bennünket, és hogy végtelen irgalommal találkozunk, ha elesünk. Egyedül Isten képes mindenkor meghallani segélykiáltásunkat.

Komoly és ünnepélyes gondolat, hogy a lelkiismeret egyetlen őrzőjének eltávolítása, egyetlen jó elhatározás meg nem valósítása, egyetlen rossz szokás kialakítása nem csak saját romlásunkat eredményezheti, hanem azokét is, akik bizalmukat helyezték belénk. Egyetlen biztonságunk, ha követjük az utat, melyen Mesterünk léptei vezetnek, és ha csendesen bízunk annak védelmezésében, aki így szólt: „Kövess engem”. Ez legyen mindenkori imádságunk: „ Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim.” 78 – Idők Jelei, 1881. július 28.

Minden egyes képességet, melyet a Teremtőtől kaptunk, a legmagasabb szintű tökéletességre kell fejlesztenünk, hogy a tőlünk telhető legtöbb jót tehessük. Ahhoz, hogy megtisztítsuk és megcsiszoljuk jellemünket, Krisztus kegyelmére van szükségünk, melynek segítségével meglátjuk és kijavítjuk fogyatkozásainkat, és ami kiválóság van jellemünkben, azt tovább fejlesztjük. (The Pacific Health Journal, April, 1890)

Isten Fia hibátlan volt. Nekünk is erre a tökéletességre kell törekednünk, és győzni, amint Ő győzött, ha jobbján szeretnének helyet foglalni. (Testimonies for the Church 3:336.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor