Az önuralom értéke

„Kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját.” (Ézs 53:7)

Felnőtt egy önuralom nélküli generáció; nem zabolázták meg indulataikat, sem nyelvüket; némelyek ezek közül Krisztus követőinek mondják magukat, de nem azok. Jézus nem hagyott hátra ilyen példát a számukra…Némelyek ideges indulatúak, és ha provokálásra kezdik elveszíteni önuralmukat szavaik és érzéseik felett, annyira megmérgezik magukat haraggal, ahogyan egy alkoholista feltöltekezik részegítő itallal. Ésszerűtlenül viselkednek és nehezen lehet lelkükre beszélni vagy meggyőzni őket. Nem ép eszűek; Sátán ez idő alatt teljes irányítást gyakorol felettük. Minden egyes ilyen dühkitörés gyengíti az idegrendszert és az erkölcsi erőket és megnehezíti a düh megfékezését a következő provokáció alkalmával.

Ennek az embercsoportnak a számára csak egyetlen gyógymód létezik, – pozitív önuralom minden körülmények között. A kedvező helyre vonulás, ahol akaratukat semmi sem háborgatja, sikerre vezethet egy ideig; de Sátán tudja, hol érheti el ezeket a szegény lelkeket, és gyenge pontjaikon újra meg újra megtámadja őket. Egészen addig lesznek kitéve e támadásoknak, amíg túl sokat gondolnak énjükről…De van remény számukra. Hozzák kapcsolatba életüket Krisztussal, bármily viharos, konfliktusokkal és aggodalmakkal teli is, és akkor az önző akarat megszűnik az irányításért küzdeni…Alázzák meg magukat és mondják őszintén: „Rosszat tettem. Megbocsátasz nekem? Isten azt mondta, ne nyugodjék le a nap haragotok felett”. Ez a győzelem egyetlen biztonságos ösvénye. Sokan…dédelgetik magukban a haragot és telve vannak bosszúvágyó, gyűlölködő érzésekkel…Állj ellen ezeknek a rossz érzéseknek, és tapasztalni fogod, milyen nagy változás áll be embertársaidhoz való viszonyulásodban. (The Youth’s Instructor, November 10, 1886.)

Amikor az én megszűnik az elsőségért küzdeni, és a Szentlélek munkálkodik az ember szívén, a lélek tökéletesen passzív; és ekkor Isten képe visszatükröződik a szívben. (Manuscript 176, 1898.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor