Győzelem az étvágy felett

„Ekkor a kísértő odament hozzá, és azt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő pedig ezt felelte: Meg van írva: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt 4:3-4)

Krisztus nagy megpróbáltatása a pusztában az étvágy területén az önmegtagadás példáját volt hivatva az emberek elé állítani. Ez a hosszú böjt arra szolgált, hogy meggyőzze az embereket azon dolgok bűnös voltáról, melyeket állítólagos keresztények is megengednek. Krisztus pusztában kivívott győzelme megmutatta az embereknek, mennyire bűnösek azok a dolgok, melyekben kedvüket lelik. Az ember üdvössége forgott kockán, és Krisztus pusztai megpróbáltatása döntötte el kimenetelét. Ha Krisztus győz az étvágy felett, akkor az embernek is esélye lesz a győzelemre…

Keresztények, akik értik a kegyesség ama titkát, akik megszentelt ismerettel rendelkeznek az engesztelésről, és akik Krisztus pusztai szenvedéseiben a számukra kivívott győzelmet látják…, hatalmasan megerősödnek, ha buzgón és folytonosan összehasonlítják életüket az igaz mértékkel, Krisztus életével…A szórakozások, melyek léhasághoz és Istenről való elfeledkezéshez vezetnek, nem nyernek jóváhagyást Krisztus, a világ Megváltója részéről, aki az ember példaképe és egyetlen biztonságos követendő mintája, ha az ember győzni kíván, amint Krisztus győzött…Az ember most Ádámhoz képest előnnyel bír a Sátánnal folytatott küzdelemben, mert Ádám engedetlensége és abból következő bukása figyelmeztetésként áll előtte, hogy elkerülje Ádám példáját. Az embernek ugyanakkor ott van Krisztus példaadása is az étvágy és Sátán többszörös kísértéseinek legyőzésében, a hatalmas ellenség teljes körű leküzdésében minden területen, hogy győztesként kerülhessen ki minden összecsapásból. (The Review and Herald, October 13, 1874.)

Az evés és ivás szokásait a legnehezebb legyőzni, mert Sátán erősen odaláncolja az embert harci szekeréhez. (Manuscript 20, 1894.)

Mindenki, aki Krisztus szolgálatára szenteli magát és követi példaadását, tökéletes győztessé válik. (Manuscript 176, 1898.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor