A testi fejlődésben is példa számunkra

„A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta.” (Lk 2:40)

Jézus fizikai állapota, csakúgy mint szellemi fejlődése ezekkel a szavakkal tárul elénk: „A gyermek pedig növekedett” és „erősödött lélekben”. Gyermek-és ifjúkorban komoly figyelmet kell szentelni a fizikai fejlődésre. A szülők meg kell hogy tanítsák gyermekeiknek az étkezés, az ivás, az öltözködés és a testmozgás helyes módját, hogy megvessék későbbi egészséges életük alapjait. A fizikai szervezet különleges figyelmet igényel, hogy a test erői ne törpüljenek el, hanem teljes mértékben kifejlődjenek. A gyermekek és fiatalok ezáltal kedvező helyzetbe kerülnek, és kellő, helyes vallásos nevelés mellett Krisztushoz hasonlóan megerősödnek lélekben…

Sokan azt állítják, hogy a fizikai egészség megőrzése érdekében szükséges elmerülni az önző szórakozásokban. Az igaz, hogy szükség van a változatosságra a legjobb testi fejlődés elérése érdekében, mivel a változatosság felüdíti és felélénkíti a testet és a lelket egyaránt; ezt a célt azonban nem a buta szórakozásokban való elmerüléssel érik el, és nem is azzal, hogy elhanyagolják napi kötelességeiket, melyeket a fiataloknak el kellene végezniük. A fiatalok elméjét és fürge kezeit tevékenységgel kell lekötni, és ha ez nem hasznos feladatok elvégzésére irányul, mely által fejlődnek és áldást jelentenek másoknak, akkor olyan dolgokkal fogják lekötni magukat, melyek testileg és szellemileg is csak ártanak. (The Youth’s Instructor, July 27, 1893.)

Krisztus gyermek- és ifjúkorában sokat dolgozott, ezáltal testileg-lelkileg fejlődött. Nem élt vissza felelőtlenül testi erejével, úgy élt, hogy egészségét megtartva a tőle telhető legjobbat nyújtsa minden munkájában. (The Desire of Ages, 72.)

Krisztus életének természetes egyszerűsége kedvezett a jó fizikai állapot kifejlődésének és a szilárd, hibátlan jellem kialakításának. (The Youth’s Instructor, September 1, 1873.)

Testileg-lelkileg példa volt arra, hogy Isten a törvényei iránti engedelmesség által milyen életet szánt az egész emberiségnek. (The Desire of Ages, 50, 51.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor