A világ világosságának lenni

„Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8:12)

Reggel, amikor a nap az Olajfák hegye fölé emelkedett, sugarai ragyogó fénybe vonták a márványpalotákat és megcsillogtatták a templom falainak aranyát – ekkor Jézus a nagy fényességre mutatva így szólt: „Én vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12)

Valaki, aki hallotta e kijelentést, később ezekkel a dicsőítő mondatokkal visszhangozta: „Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.”(Jn 1,4–5. 9) (The Desire of Ages, 463, 464.)

Akik megszenteltettek az igazság által, ragyogó világosságként árasztanak fényt mindenkire, aki a házban van. Isten dolgai minden igaz hívőben nyilvánvalóvá lesznek. Az Úr nem fogadhat el semmilyen jellembeli tökéletességet vagy fogyatkozást az iránta való elköteleződésben. Minden fél szívvel végzett szolgálat azt bizonyítja a menny értelmes lényei előtt, hogy nem követjük az elénk állított Példaképet. (The Youth’s Instructor, October 13, 1892.)

Krisztus követőinek többre kell jutni egy fénysugárnál, mely az embereknek világít. Ők a világ világossága. Jézus minden róla nevezett tanítványának mondja: „Ti nekem adtátok magatokat, én meg a világnak adlak titeket, mint képviselőimet.” Amint az Atya elküldte Őt a világra, úgy küld Ő is bennünket a világba. … Bár Megváltónk a világosság fő forrása, mégse feledjétek el, ti keresztények, hogy Krisztus embereken át nyilatkozik meg. … A dicsőség angyalai várják, hogy általad juttassák el a menny világosságát és erejét a pusztulásra kész lelkeknek. … Ha Krisztus él szívben, lehetetlen eltitkolni jelenlétének fényét. (Thoughts from the Mount of Blessing, 66.)

Ha a Világ Világossága elhalad mellettük, kiváltságok észlelhetők minden nehézségben, rend látszik a zűrzavarban és Isten bölcsessége és munkája abban, amit kudarcnak véltünk. (Testimonies for the Church 7:272.)

A világosság és élet ajándékaiban részesülünk. (Letter 264, 1903.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor