Megtartotta Atyja parancsolatait

„Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.” (Jn 15:10)

Krisztus a menny Istenének jellemét szemléltette emberek és angyalok előtt. Életével mutatta be azt a tényt, hogy ha az ember teljesen Istenre bízza magát, meg tudja tartani Isten törvényét és élhet, törvényére pedig, mint szeme fényére vigyáz. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 226.)

Krisztus példaadása Ádám minden fia és leánya számára mérvadó. Életével bemutatta Isten törvényét, példáját adva az embernek, hogy a teljes körű engedelmesség mi mindent érhet el az emberi természetben. Ő a mi példaképünk, és mindenkinek lábnyomába kell szegődnie, aki értelmi értelmi képességekkel rendelkezik. Élete ugyanis az egész emberiség számára tökéletes minta. Krisztus jelleme az a tökéletes mérték, melyhez mindenkinek igazodnia kell…

Hogyan járt a földön a világ Megváltója? – Nem úgy, hogy egyszerűen csak önmagának kedvezzen, hanem úgy, hogy megdicsőitette Istent azzal, hogy felemelte az elesett embert, aki Isten képére teremtetett. Tanítással és példaadással is az igazság útjára tanította az embert, bemutatva Isten jellemét, és a világ elé tárva az emberileg elérhető erkölcsi kiválóság tökéletes mértékét. A törvény két nagy előírása szabályozza minden ember magatartását. Ez volt az a lecke, melyet Jézus mind tanításaival, mind példaadásával tanított. Ezt mondta a népnek: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből…és felebarátodat, mint magadat.” A menny Ura minden értelmes emberi lénytől mindenek feletti szeretetet és imádatot kér. (The Youth’s Instructor, October 18, 1894.)

Az ember hasonlítsa össze életét Krisztus életével! …Kövesse Annak példaadását, aki életével betöltötte Jahve törvényét, mondván: „Én megtartottam az én Atyám parancsolatait.” Akik Krisztust követik, szüntelenül a szabadság tökéletes törvényére tekintsenek, és a Krisztustól nyert kegyelem által alakítsák jellemüket az isteni kívánalmak szerint. (The Youth’s Instructor, October 18, 1894.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor