A természet tanulmányozása

„Vagy beszélj a földdel, majd az is tanít téged, és a tenger halai is elbeszélik neked.” (Jób 12:8)

Krisztus gyermek- és ifjúkora szerény körülmények között telt, olyan viszonyok között, melyek kedveztek egy egészséges szervezet fejlődésének. Élete nagy részét a szabad levegőn töltötte. A patakok tiszta vizét itta és a kertek gyümölcsét ette. Meredek hegyi ösvényeken és Názáret utcáin haladt végig, amint oda-vissza járt otthona és munkavégzésének helye között. Örömmel hallgatta a madarak változatos énekét, mellyen a Teremtőt dicsérték. Gyönyörűségét lelte a virágok szépségében, melyek a mezőt borították. Ujjongva csodálta az egek dicsőségét, a nap, a hold és a csillagok káprázatosságát, és áhítattal tekintett felkelő, majd lenyugvó napra. A természet könyve nyitva állt előtte és ő örömmel tanulta annak leckéit. A mozdíthatatlan halmok és olajfaligetek voltak kedvelt helyei, ahol Atyjával érintkezett. Telve volt isteni bölcsességgel, és a természet tanulmányozása, valamint az Istennel való kapcsolaton való elmélkedés által szellemi erői megerősödtek. (The Youth’s Instructor, July 13, 1893.)

A világ Megváltója fel és alá járt a dombokon és hegyeken, a nagy síkságtól a völgyekig. Élvezte a természet szépséges látványát. Gyönyörködött a mezők virágaiban és az égi madarak énekében, miközben hangja az ő boldog dalukkal egyesülve zengett dicséneket. (The Youth’s Instructor, February 1, 1873.)

Krisztus életében, gyermekségében és ifjúkorában tanítás rejlik a mai fiatalok számára. Krisztus a mi példaképünk, és jól tesszük, ha ifjúkorunkban Istenről elmélkedünk a természet dolgain keresztül, – keze alkotásaiban tanulmányozva jellemét. Az elme megerősödik Isten megismerése által, amint kiolvassuk jellemtulajdonságait alkotásain keresztül. Amint a természet dolgainak szépségét és nagyszerű voltát szemléljük, szeretet ébred bennünk Isten iránt; …lelkünk új életre kel, mert csodás alkotásain keresztül kapcsolatba kerülünk a Végtelennel. (The Youth’s Instructor, July 13, 1893.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor