Krisztus engedelmes és tisztelettudó volt

„Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet.” (Zsid 5:8)

Ha szeretnéd visszatükrözni Krisztus életét és jellemét, akkor hű és engedelmes leszel szüleid iránt. Készséges engedelmességeddel mutatod ki irántuk való szeretetedet. (The Youth’s Instructor, August 30, 1894.)

Senki sem lehet igazán jó és eredményes, aki nem tanulta meg alávetni akaratát először szüleinek, aztán Istennek való örömteli engedelmességben. Csak azok lesznek alkalmasak, hogy irányítsanak, akik megtanulnak engedelmeskedni.

Azzal, hogy megtanulják az engedelmesség leckéjét, a gyermekek nem csak hogy becsülik szüleiket és megkönnyítik terheiket, de Annak is örömet szereznek, aki sokkal nagyobb tekintéllyel rendelkezik. A „Tiszteld atyádat és anyádat” egy pozitív értelmű parancsolat. Azok a gyermekek, aki nem tisztelik szüleiket és figyelmen kívül hagyják kívánságaikat, nem csak hogy lebecsülik őket, de Isten törvényét is áthágják. Minél korábban vetik alá akaratukat Isten akaratának, és minél tökéletesebben teszik ezt, annál könnyebbnek fogják majd találni az Isten kívánalmainak való engedelmeskedést. Senki sem remélheti Isten áldását, aki nem tanul meg engedelmeskedni parancsolatainak és határozottan ellenállni a kísértésnek. (The Youth’s Instructor, September 24, 1884.)

Krisztus életét határozottság jellemezte, mégis mindig tisztelettudó és engedelmes volt. (The Youth’s Instructor, September 1, 1873.)

Tökéletes példakép volt minden fiatal számára. Mindig tiszteletet és megbecsülést tanúsított az életkor iránt. Krisztus vallása egyetlen gyermeket sem vezethet oda, hogy durva és udvariatlan legyen. (The Youth’s Instructor, September 8, 1898.)

A végtelen Isten szemei megvizsgálják a szívet és látják a jellem minden hibáját. Nem külső megjelenésük alapján ítéli meg a fiatalokat, hanem a szívbéli jóság megléte alapján, melyet csak éberséggel és imádsággal lehet megszerezni…Figyelemmel kíséri szüleik és a családi kör iránti magatartásukat. Ha tisztelettudóak, kedvesek, szeretetteljesek és igazán udvariasak,…akkor jellemük értékesként jegyeztetik fel a mennyei könyvekben. (The Youth’s Instructor, September 1, 1873.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor