Krisztus teljesen Isten hatalmától függött

„Jézus ekkor így válaszolt nekik: Bizony, bizony mondom nektek, a Fiú önmagától semmit sem tehet, ő csak azt teszi, amit Atyjától lát, mert amiket ő tesz, a Fiú is ugyanazt teszi.” (Jn 5:19)

Jézus a tökéletes példakép, a gyermekeknek és fiataloknak pedig az a kötelessége és kiváltsága, hogy követhetik e példaképet. Minden gyermek gondoljon arra, hogy a gyermek Jézus emberi természetet vett magára, bűn testének hasonlatosságában élt, és megkísértetett Sátántól, amint minden gyermek megkísértetik. Képes volt ellenállni Sátán kísértésének, mert mennyei Atyja isteni hatalmától függött, alárendelte magát akaratának és engedelmeskedett minden parancsolatának. Megtartotta Atyja rendeléseit, parancsolatait és törvényeit. Állandóan Isten tanácsát kereste és engedelmeskedett akaratának.

Minden gyermek kötelessége és kiváltsága Jézus lábnyomába lépni…Az Úr Jézusnak örömet okoz, ha a gyermekek hozzá folyamodnak minden lelki áldásért és a Megváltóhoz viszik küzdelmeiket, megpróbáltatásaikat; Ő tudja, hogyan segítsen a gyermekeken és fiatalokon, mivel maga is gyermek volt és alá volt vetve mindazon megpróbáltatásoknak, csalódásoknak és küzdelmeknek, melyeknek a gyermekek alá vannak vetve. Isten ígéretei ugyanolyan mértékben vonatkoznak a gyermekekre és fiatalokra, mint amennyire az érett korúakra. Amikor Isten valamilyen ígéretet ad, a gyermekek és fiatalok foglalják azt könyörgésükbe és kérjék az Úrtól, hogy tegye mindezeket az ígéreteket élő tapasztalattá számukra, ahogyan egyszülött Fia, Jézus számára is tette, amikor emberi szükségleteiben Istenre tekintett és kérte tőle mindazt, amire szüksége volt. Minden áldás, melyben az Atya a felnőtt korúakat részesíti, Jézus Krisztus által elérhető minden gyermek és fiatal számára is. (The Youth’s Instructor, August 23, 1894.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor