Örvendezzünk a kegyelem gazdagságában!

„Találj örömöt mind te, mind a lévita és a közted lévő jövevény is mindabban a jóban, amit az ÚR, a te Istened ad neked és házad népének.” (5Móz 26:11)

Fejezzük ki hálánkat és dicséretünket Isten iránt minden áldásáért, és minden vigasztalásért, amiben részesít minket! Isten minden családot fel akar készíteni a mennyei otthonokban való lakozásra; adjunk hát dicsőséget neki kegyelme gazdagságáért! Ha a gyermekeket otthon arra nevelnénk, hogy hálásak legyenek minden jó dolog Adományozója felé, akkor a mennyei kegyelem megnyilvánulna családjainkban. Öröm hatná át az otthoni életet, és az ilyen otthonból érkező fiatalok a tisztelet lelkületét vinnék magukkal az iskolába és a gyülekezetbe. Bejárásuk lenne a mennyei szentélybe, ahol Isten találkozik népével, tisztelet övezné a vallási szertartásokat és hálás dicséret szállna Isten felé gondviseléséért…

Minden ajándékot hálával kell fogadnunk, és akkor ezek a lelki áldások értéke megkétszereződik; a család minden tagjának gondolkodását megszenteli Isten Igéjének igazsága. Az Úr Jézus közel van mindazokhoz, akik megbecsülik kegyelme ajándékait. Az ilyen emberek minden ajándékot a jótevő, szerető, gondoskodó Istenre vezetnek vissza, akit minden vigasztalás kútfőjének és a kiapadhatatlan kegyelem forrásának tartanak. (Ellen G. White Manuscript 67, 1907.)

Ha jobban kifejeznénk hitünket, ha jobban örvendeznénk az áldásoknak – Isten nagy irgalmának és szeretetének -, több hitünk és örömünk lenne. Nincs nyelv, mely kifejezhetné, a véges elme fel sem foghatná az áldásokat, melyek Isten jóságának és szeretetének megbecsüléséből származnak. Már itt a földön is miénk lehet az öröm soha ki nem apadó kútforrása, mert azt az Isten trónjából áradó folyamok táplálják. (The Review and Herald, June 2, 1910.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor