Járuljunk bátorsággal a kegyelem trónusához!

„Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül.” (Zsid 4:16)

Jézus ismeri gyermekei szükségleteit és szeretettel hallgatja imádságaikat. Gyermekei zárják ki a világot és mindent, ami elvonja gondolataikat Istenről! Érezzék, hogy egyedül vannak Istennel, akinek szemei a szív legmélyére hatolnak, kikutatván a lélek vágyait! Érezzék, hogy beszélgethetnek Istennel! Alázatos hittel belekapaszkodhatunk ígéreteibe, és bár semmink sincs önmagunkban, amivel Isten tetszését igényelhetnénk, Krisztus érdemei és igazsága miatt mégis bátorsággal járulhatunk a kegyelem trónusához, és irgalomra lelhetünk alkalmas időben. Semmi sem vértezheti fel annyira a lelket Sátán kísértéseivel szemben, mint az, hogy Istent alázatosan keressük, kitárva előtte lelkünket a maga elesettségében, Istentől várva a segítséget és védelmet. (The Youth’s Instructor, July 7, 1892.)

Gyermeki hittel járuljunk mennyei Atyánkhoz és mondjuk el neki szükségleteinket! Ő mindig kész megbocsátani és segítséget nyújtani. Az isteni bölcsesség forrásai kimeríthetetlenek, és az Úr bátorít minket, hogy bőségesen merítsünk belőle. A lelki áldásokért való kívánatos sóvárgást írják le e szavak: Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten! Szükséges, hogy sokkal jobban vágyakozzunk a menny gazdag ajándékaira, hogy meg is kaphassuk azokat. (The S.D.A. Bible Commentary 3:1147.)

Éheznünk és szomjaznunk kell az igazságot

Ó, bárcsak emésztő vágyakozás töltene el mindnyájunkat, hogy tapasztalatból ismerjük Istent, hogy a Legfelségesebb udvarába lépjünk, megragadjuk a hit kezét, és kiszolgáltatott lelkünket a Hatalmas Isten karjaiba helyezzük, aki egyedül képes megmenteni minket! Az ő szerető jósága több, mint az élet. 59

Isten arra vágyakozik, hogy az emberek fiaira árassza a mennyei örökség gazdagságát. Az ő országa örökkévaló ország. (The Review and Herald, December 26, 1907.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor