Az Istentől vett ajándékok megszilárdítanak és megerősítenek

„A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és állhatatossá tenni.” (1Pt 5:10)

Boldog, aki ezt mondhatja: „Bűnös vagyok Isten előtt, de Jézus az én Szószólóm. Megszegtem törvényét. Nem menthetem meg magamat, de a Kálvárián értem kiontott drága vérre hivatkozom, Ádámban elvesztem, de Krisztusban helyreállíttattam. Isten, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát halálra adta, nem hagy elveszni engem, amíg lelkemben bűnbánó és töredelmes vagyok. Isten nem reám tekint, mert én méltatlan vagyok; Felkentjének arcára tekint, Helyettesemre és Kezesemre. Meghallgatja Szószólóm könyörgését, aki meghalt bűneimért, hogy Isten igazsága legyek Őbenne. Őt szemlélve átalakulok az ő képmására. Nem változtathatom meg magam a jellememet, nem tehetem a sajátommá kegyelmét, aki maga a jóság, igazság és irgalom. Azonban őt szemlélve megragadhatom Lelkét, és átalakulhatok hasonlatosságára…” A szív, mely betöltekezik Krisztus kegyelmével, békességet és örömöt áraszt, és ahol Krisztus lakozik, ott a jellem megtisztul, felemelkedik, tisztességben és dicsőségben részesül. (The Youth’s Instructor, November 8, 1894.)

A világegyetem Teremtője úgy szereti azokat, akik hisznek egyszülött Fiában mint személyes Üdvözítőjükben, ahogyan Fiát szereti. Itt is, most is csodás mértékben ajándékozza nekünk kegyelmes jóakaratát. A mennyei Világosság ajándékát adta az embereknek, és Vele együtt a menny összes kincsét. Amilyen sokat ígért nekünk az eljövendő életre, olyan bőséges ajándékokat ad nekünk ebben az életben is. Megadna nekünk mindent, ami nemessé tesz és megjobbítja jellemünket. Az a terve, hogy alkalmassá tegyen bennünket a mennyei életre. (Fundamentals of Christian Education, 234.)

Az Úr készen áll, hogy kegyelmét gazdagon árassza ránk, megerősítsen és bátorítson minket. (Testimonies For The Church 6:413.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video