Az önfejű akaratosságból megszentelt akarat lesz

„Ne látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, lélekből cselekedjétek Isten akaratát,” (Ef 6:6)

Senki se mondja ezt: „Nem tudom legyőzni jellemhibáimat”, mert aki így dönt, annak nem lehet örök élete. A lehetetlenség csupán akaratunkból származik. Ha nem akarunk, ezzel azt alapozzuk meg, hogy nem is tudunk.

Az igazi probléma a megszenteletlen szív romlottsága és az arra való készség hiánya, hogy Isten akaratának alárendeljük magunkat. Amikor szívedben megszületik a határozott döntés, hogy győzz, akkor magadévá teszed a győzelem lelkületét, a kívánatos jellemtulajdonságokat fogod ápolni, és a küzdelmet állhatatos, kitartó erőfeszítéssel harcolod végig. Szüntelen éberséggel őrködsz jellemhibáid felett és arra törekszel, hogy a kis dolgokban helyesen cselekedj. A győzelem olyan mértékben lesz egyre könnyebb, amilyen mértékben a szív megszentelődik Krisztus kegyelme által. (The Youth’s Instructor, September 7, 1893.)

Micsoda munkát végezhetnénk el mindnyájan egyénenként, ha makacs, büszke akaratunk teljesen feloldódna Isten akaratában és lelkünk felemelkedne a földiesség szintjéről a magasabb, tisztább atmoszférába! (The Youth’s Instructor, July 26, 1894.)

A makacsság és büszkeség gonosz dolgok, melyek az angyalokat démonokká változtatták, és bezárták előttük a menny kapuját. (Pacific Health Journal, January, 1890.)

Érzelmeidet, indulataidat nem vagy képes úgy fegyelmezni, ahogyan kívánnád, de akaratodat uralhatod, és teljes változást hozhatsz életedbe. Ha akaratodat Krisztusnak rendeled alá, életed Krisztussal Istenben rejtőzik el, s egyesül azzal a hatalommal, amely felette áll minden fejedelemségnek és minden hatalomnak. Istentől nyersz erőt, amely szorosan összekapcsol az Ő erejével, s új világosságot nyersz, az élő hit világosságát… (Messages to Young People, 152, 153.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor