A rest ember megbízhatóvá lesz

„A buzgóságban ne lankadjatok, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.” (Rm 12:11)

Vannak fiatal férfiak és nők, akik nagyon ellenzik a rendet és fegyelmet…Nem tartják be a rendszeres felkelés és lefekvés idejére vonatkozó szabályokat: éjszaka világosságot gyújtanak, és reggel térnek nyugovóra…De vajon nem jól tennék-e, ha szakítanának azzal a szokással, hogy az értékes órákat éjjellé, az éjszaka óráit pedig mesterséges fénnyel nappallá változtatják?…

Amennyire lehetséges, át kell gondolnunk, mi mindent tudunk elvégezni nappal. Készítsünk napirendet különböző, ránk váró feladatainkról, és különítsünk el egy bizonyos időt mindegyiknek az elvégzésére! Alaposan, szépen és megbízhatóan végezzünk el mindent…

Adjunk magunknak néhány percet a munka elvégzésére, és ne álljunk meg közben könyvet, újságot olvasni, hanem mondjuk ezt magunknak: „Nem teszem, mert ennyi és ennyi percem van a munkám elvégzésére, és be kell fejeznem a kijelölt idő alatt.”…Akik természetüknél fogva lassú mozgásúak, törekedjenek rá, hogy fürgék, gyorsak és energikusak legyenek, emlékezvén az apostol szavaira: „ Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.”

Ha a lassú, halogató munkavégzés rabja vagy, ha szokásoddá vált a restség, akkor a rövid munka is hosszú lesz számodra; márpedig a lassú embereknek kötelessége, hogy változtassanak ezen, és gyorsabb tempójúak legyenek. Ha megteszik ezt, győzelmet arathatnak rendetlen, hosszadalmas időt igénylő szokásaikon…

A buzgó, kitartó erőfeszítés a győzelem biztos talajára állít; mert aki Krisztus kegyelmében és kegyelme által küzd a győzelemért, isteni megvilágosításban részesül, és megérti, hogyan lehet nagy igazságokat a kis dolgokba is belevonni, és hogy a vallás elveit ugyanúgy meg lehet valósítani a kicsiny dolgokban, mint ahogyan az élet nagy feladataiban is. (The Youth’s Instructor, September 7, 1893.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor