A bűnös szentté lesz

„Gyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az ÚR! Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Ézs 1:18)

Isten nagy hatalmába öltözik; képes felemelni azokat, akik megholtak vétkeikben és bűneikben, és a szentlélek munkálkodása által, mely feltámasztotta Jézust a halálból, átformálja az emberi jellemet, visszaalakítva azt Isten elveszett képmására. A Jézus Krisztusban hívőket lázadókból Isten engedelmes szolgálóivá és országa alattvalóivá változtatja. Újjászületnek és megszentelődnek az igazság által. (The Youth’s Instructor, February 7, 1895.)

A világnak meg kell látnia Istent az Őt követőkben. Az élet és a halhatatlanság napvilágra kerül azok által, akik egyek Istennel Krisztusban. Kiváltságunk, hogy miénk lehet a világosság lelke és az ismeret, mely a menny bölcsessége. Mindazok, akik birtokolják a Lelket, bármely pozícióban legyenek, is, a legmagasabb vagy a legalacsonyabb szolgálatban, cselekedeteikben megmutatják e világosság és ismeret erejét.

Szemléljük Őt folyton, aki az emberek között a tökéletes engedelmesség életét élte. Minél közelebbről szemléljük Őt, annál nagyobb lesz Hozzá való jellembeli hasonlóságunk, és annál hatékonyabban tudunk majd másokért munkálkodni. Magasan fölébe emelkedünk a jelen élet megpróbáltatásainak és nehézségeinek…Az ént el kell rejteni. Egyedül Krisztus nyilatkozzék meg, aki teljes kegyelemmel és igazsággal…

A mennynek ezen a földön kell elkezdődnie. Amikor Isten népe megtelik szelídséggel és gyengédséggel, akkor jönnek rá, hogy Isten szeretete zászló felettük, melynek gyümölcse édes lesz szájukban. Megteremtik a mennyet itt lent, ami felkészíti az embereket a fenti mennyországra. (Ellen G. White Manuscript 99, 1902.)

Aki élő hittel befogadja Krisztust, annak élő kapcsolata van Istennel…Magával hozza a menny légkörét, ami Krisztus kegyelme; olyan kincs, amit a világ meg nem vásárolhat. (The S.D.A. Bible Commentary 1:1097.)

Ha szeretnél szent lenni a mennyben, előbb a földön kell szentnek lenned. (The Adventist Home, 16.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor