Összpontosítsuk gondolatainkat Krisztusra!

„Aki feddhetetlenül jár, az biztonságban élhet, de aki görbe útra tér, azt rajtakapják.” (Péld 10:9)

A legelső lépés az élet ösvényén, hogy gondolatainkat Istenre szegezzük, és az ő félelmét mindenkor szem előtt tartsuk. Az erkölcsi feddhetetlenségtől való egyetlen eltérés is tompítja a lelkiismeretet, és megnyitja az ajtót a következő kísértés előtt. „Aki tökéletességben jár, bátorsággal jár, aki pedig elferdíti az ő útját, kiismertetik”. Azt a parancsolatot kaptuk, hogy Istent mindenek felett szeressük, és felebarátunkat, mint önmagunkat; a mindennapi tapasztalat viszont azt mutatja, hogy ezt a törvényt figyelmen kívül hagyjuk. Az erkölcsi feddhetetlenségben való becsületesség biztosítja számunkra Isten tetszését, áldássá téve az embert önmaga és a társadalom számára; ám a sok különféle, minden irányból támadó kísértés közepette lehetetlen isteni segítség nélkül és az egyenesség melletti határozott állásfoglalás nélkül megőrizni a lelkiismeret tisztaságát és a menny jóváhagyását.

Az Isten és emberek jóváhagyását élvező jellem nagyobb kincs, mint a gazdagság. Az alapzatnak mélyen és szilárdan kell nyugodnia Krisztus Jézuson, a kősziklán. Túl sokan vannak, akik vallják, hogy az igaz alapzaton nyugszik munkájuk, de komolytalan életmódjuk megmutatja, hogy futó homokra építenek; amikor eljön az erős vihar, alapzatukat elsöpri, ők pedig nem menekülhetnek…Értik ezek az emberek a jövőt? Vagy szemeik túl homályosak ahhoz, hogy a világiasság sűrű ködén keresztül észrevegyék, hogy a becsületességnek és egyenességnek nincs jutalma ezen a világon? Vajon Isten megjutalmazza a merőben világias sikert? Ő tenyerébe metszette nevüket, mint az elmúlhatatlan tisztesség örököseinek neveit, és a gazdagságét, mely soha meg nem romolhat. (The Signs of the Times, February 7, 1884.)

Ha Jézus szépségén, irgalmán, jóságán és szeretetén időzünk, az megerősíti mentális és erkölcsi erőinket, és miközben az elmét Krisztus munkájának végzésében gyakoroljuk, hogy engedelmes gyermekei lehessünk, akkor szokásszerűen fogjuk megkérdezni: Vajon ez az Úr útja? (S.D.A Bible The S.D.A. Bible Commentary 3:1150.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor