Fordítsuk figyelmünket a mesterségesről a természetes felé!

„Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá?” (Zsolt 8:4-5)

Isten bátorít minket, hogy szemléljük műveit a természet világában. Azt szeretné, hogy elménket a mesterséges dolgok tanulmányozása helyett a természetes dolgok szemlélésére fordítsuk. Jobban megértjük ezt, ha szemeinkkel a hegyekre tekintünk, és Isten kezének alkotásait szemléljük. Az ő keze formálta a hegyeket, ő állította helyükre őket, hogy meg ne inogjanak, csak az ő parancsára. A szél, a nap, az eső, a hó és a jég mint az ő parancsának engedelmeskedik.

A keresztény ember által Isten szeretete és jóvolta, kezének minden ajándéka kell hogy meglátszódjék. A természet szépségei legyenek a szemlélődésünk tárgyai! Ha a minket körülvevő természet szépségeit tanulmányozzuk, elménk felemelkedik minden szépséges dolog Alkotójához. Isten alkotásai megszólítják érzékeinket, az ő hatalmát és bölcsességét magasztalják. Minden szépséges teremtett dolog Isten gyermekének érdekét szolgálja; átalakítja értékítéletét és ízlésvilágát, hogy minden emberi alkotásnál jobban értékelje Isten szeretetének drága bizonyságait.

A próféta elragadtatott szavakkal magasztalja a teremtett dolgokban megnyilatkozó Istent: „Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember – mondom -, hogy megemlékezel róla?” (The Youth’s Instructor, March 24, 1898.)

A világ, mely telve van szórakozással és élvezethajhászással, mindig valami újdonság után szomjazik. És milyen keveset gondol eközben a menny és a föld Teremtőjére! Isten felszólítja teremtményeit, hogy fordítsák figyelmüket az őket körülvevő zűrzavarról az ő keze alkotásainak csodálatára. Az égitestek szemlélődésünk méltó tárgyai. Isten alkotta őket az ember javára, és amint munkáit tanulmányozzuk, Isten angyalai állnak mellénk, hogy megvilágosítsák értelmünket. (Ellen G. White Manuscript 96, 1899.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video