Szánjunk időt az Istenről való gondolkodásra!

„Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld is.” (Zsolt 46:11)

A keresztényeknek legyen gondjuk rá, hogy szívesen elmélkedjenek, és hogy birtokában legyenek az odaszentelődés lelkületének. Úgy tűnik, sokan sajnálják az elmélkedéssel töltött perceket, és az Írás tanulmányozására, az imádságra szánt időt elpocsékolt időnek tekintik. Bárcsak Isten szemszögéből látnák ezeket a dolgokat! Akkor a mennyek országának kérdését a legelső, legfontosabb helyre tennék. Ha a menny felé irányítjuk szívünk gondolatait, az éltető erővel tölti el lelkünket és mindennapi teendőinket. Ha a mennyei dolgokra összpontosítjuk elménket, az életet és buzgóságot visz minden törekvésünkbe. (The Review and Herald, March 29, 1870.)

Mindenkinek, aki isteni természet részese akar lenni, tudatosítania kell, hogy ki kell kerülnie a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. A léleknek állandó, buzgó küzdelmet kell folytatnia az elme gonosz képzelgéseivel szemben. Állhatatos ellenállást kell tanúsítanunk a bűnre való kísértés ellen, gondolatban és tettben egyaránt. A léleknek minden folttól meg kell őriznie magát, a Belé vetett hit által, aki képes megóvni az embert az elbukástól. Józanul és őszinte szívvel kell elmélkednünk az Írásokon és azon dolgok felett, melyek az örök életre vonatkoznak. Jézus végtelen irgalma és szeretete, értünk hozott áldozata a legkomolyabb és legünnepélyesebb viszontválaszra szólít minket. Az ő jelleme felett időzzenek gondolataink, aki Megváltónk és Közbenjárónk. Arra kell törekednünk, hogy megértsük a megváltás tervét. Az ő szolgálatáról elmélkedjünk, aki azért jött, hogy megszabadítsa népét annak bűneiből. Ha folytonosan mennyei témákról elmélkedünk, hitünk és szeretetünk hatalmasan megerősödik. Imádságaink egyre elfogadhatóbbá válnak Isten előtt, mert egyre inkább hittel és szeretettel teljesek, értelmesebbek és buzgóbbak lesznek. (The Review and Herald, June 12, 1888.)

Amikor az elme ily dolgokkal töltődik fel…, a Krisztusban hívő jó dolgokat tud majd előhozni szívének kincsestárából. (The Youth’s Instructor, June 7, 1894.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor