Isten a megújított szív ígéretét adja nekünk

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.” (Ez 36:26)

A fiatalok megbotránkoznak az „új szív” kifejezésen. Nem tudják, mit jelent. Valami különleges változást várnak, mely érzésvilágukban megy végbe. Ezt nevezik megtérésnek. Ennek a tévedésnek köszönhetően ezrek zuhannak romlásba, nem értvén ezeket a szavakat: „Újonnan kell születnetek”…Amikor Jézus az új szívről beszél, akkor az elmét, az életet, az ember egész lényét érti alatta. A szív megváltozása azt jelenti, hogy megvonjuk ragaszkodásunkat a világtól, és Krisztushoz erősítjük azt. Az új szív birtoklása új elmét, új célokat és új indítékokat jelent. Mi az új szív ismertetőjele? – A megváltozott élet. Naponta és óránként meg kell halnunk az önzésnek és büszkeségnek. (The Youth’s Instructor, September 26, 1901.)

Akkor meg fog mutatkozni a kedvesség lelkülete; nem alkalmanként és újrakezdésekkel, hanem folyamatosan. Határozott változás áll be hozzáállásban, viselkedésben, szavakban és tettekben mindenki iránt, akivel csak kapcsolatba kerülünk. Akkor nem fogjuk felnagyítani mások gyengeségeit és nem fogjuk őket kedvezőtlen megvilágításba helyezni. Krisztus soraiban fogunk munkálkodni…

Ahelyett, hogy embertársaink hibáit felfednénk és másoknak mutogatnánk, a legtürelmesebb erőfeszítéseket fogjuk megtenni, hogy gyógyítsuk és felemeljük őket…A durva lelkű ember minden finomságot nélkülöző és goromba; nem lelki ember; nincs hússzíve, hanem olyan szívvel rendelkezik, mely érzéketlen, mint kő. Csak az segíthet rajta, ha a Kősziklára zuhan és összezúzódik. Az Úr az ilyeneket olvasztótégelybe teszi, és megpróbálja őket tűzzel, mint az aranyat szokás. Amikor meglátja saját képmását visszatükröződni bennük, akkor kiveszi őket…Krisztus vallásának birtokba kell vennie egész lényünket, és hatalmasan meg kell erősítenie minden képességünket, megújítva, megtisztítva és megcsiszolva azokat. Az ilyen jellem minden magamutogatás és hangoskodás nélkül nyilatkozik meg; az egyenes és önzetlen élet példáját mutatja be. (Letter 15, 1895.)

Egyedül Isten hatalma képes a kőszívet hússzívvé változtatni. (Ellen G. White Manuscript 95, 1903.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor