Noha súlyosan megpróbáltatott, Jób tökéletes és becsületes maradt

„Élt Úc földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő volt, és kerülte a rosszat.” (Jób 1:1)

Isten országának alapelve az önzetlenség, és Sátán ezt gyűlöli a leginkább, sőt, annak létét is tagadja. A nagy küzdelem kezdetétől fogva annak bizonyítására igyekezett, hogy az Isten tetteit mozgató elvek önzőek, és azóta is ugyanígy bánik mindenkivel, aki Istent szolgálja. Krisztusnak és mindazoknak, akik az ő nevét viselik, az a munkájuk, hogy cáfolják Sátán állítását. …

A föld történelmének már egészen a kezdetén feljegyezte számunkra Isten egy olyan embernek az életrajzát, akinek az életéért Sátán harcot indított. Jóbról, az Úz földjén élő pátriárkáról így tett bizonyságot a szívek Vizsgálója: „Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő.”

Sátán ellene hozta fel gúnyos vádját: „Avagy ok nélkül féli-é Jób az Istent? Nem te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, amije van? …

Az Úr így szólt Sátánhoz: „mindazt, amije van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyújtsd ki kezedet.”

Miután megkapta az engedélyt, Sátán elpusztított mindent, amivel csak Jób rendelkezett: nyájakat és gulyákat, szolgákat és szolgálólányokat, fiait és lányait, majd „megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje tetejéig.”

A keserű pohárba még egy csepp került. Jób barátai a próbát a bűn megtorlásának vélték, tehát gonoszsággal vádolták őt, tovább terhelve amúgy is sebzett, roskadozó lelkét.

„Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok” – mondta, és úgy is lett. Türelmes kitartásával igazolta jellemét és ezzel együtt Isten jellemét is, akinek a képviselője volt. „Az Úr jóra fordította Jób sorsát… és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt… Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt” (Education, 154-156.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor