Állhatatosság

„akkor szégyen nélkül emelheted föl arcodat, erős leszel, és nem fogsz félni.” (Jób 11:15)

Helyes, ha az ifjúság úgy érzi, hogy a legmagasabb fokra kell fejlesztenie értelmi képességeit. Nem akarjuk korlátozni azt a művelődést, aminek Isten nem szabott határt. De tudásunk nem ér semmit, ha nem hasznosítjuk azt Isten dicsőségére és az emberiség javára…

Olyan tudásra van szükség, amely élénkíti az értelmet, erősíti a lelket; és jobb emberekké formálja az embert. A szív művelése sokkal fontosabb, mint a pusztán könyvből való tanulás. Kívánatos, sőt nélkülözhetetlen megismerni a világot, amelyben élünk; de ha az örökkévalóságot kihagyjuk számításunkból, olyan mulasztást követünk el, amelyet soha nem tudunk helyrehozni. … Ha az ifjúság meglátná saját gyengeségét, Istenben megtalálná erejét. (The Ministry of Healing, 449, 450.)

A kereszténységnek létezik egy olyan tudománya, amelyet el kell sajátítanunk: egy tudomány, mely éppen annyival mélyebb, szélesebb és magasabb minden emberi tudománynál, mint amiképpen magasabbak az egek a földnél. Értelmünket ezzel összhangban kell nevelnünk és kiképeznünk, mert az, amilyen utakon és módokon el kell végeznünk Isten iránti szolgálatunkat, egyáltalán nincs összhangban a velünk született hajlamokkal. Győznünk kell örökletes és szerzett gonosz hajlamaink felett! Gyakran előfordul, hogy egész addigi életünkben megszerzett tudást és műveltséget is fel kell adnunk azért, hogy Krisztus iskolájának tanulói lehessünk. Szívünket teljes eltökéltséggel arra kell nevelnünk, hogy maradjon Istenben. Olyan gondolkodásmódot kell kifejlesztenünk, amely képessé tesz a kísértéssel szembeszállni, és megtanít arra, hogy felfelé tekintsünk. Meg kell értenünk, hogy Isten Igéje alapelveinek milyen hatása van a mindennapi életünkre — az alapelvek, amelyek magasabbak az egeknél —, és amelyek, mint az iránytű mutatnak az örökkévalóság felé. Minden tett, minden szó és minden gondolat legyen összhangban ezekkel az alapelvekkel! Mindezeket összhangba kell hozni Krisztussal, valamennyit Krisztusnak kell alávetni. (The Ministry of Healing, 453, 454.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor