Egyszerűség

„Félek azonban, hogy amint a kígyó ravaszságával megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitok is eltávolodnak a Krisztus iránti tisztaságtól és őszinteségtől.” (2Kor 11:3)

Aki minden szokásában egyszerűséget tanúsít, megzabolázza étvágyát és uralkodik szenvedélyein, az megőrizheti mentális erőit, hogy tevékenyen és élénken működjenek; gyorsan felfog ily módon mindent, ami gondolkodást és cselekvést igényel, képes lesz különbséget tenni szent és tisztátalan között, és készségesen megtesz mindent, ami Isten dicsőségét és az emberiség javát szolgálja. (The Signs of the Times, September 29, 1881.)

A kicsinyeket gyermeki egyszerűséggel kell nevelni. Tanítsuk meg a gyermeket arra, hogy örüljön az apró, hasznos feladatoknak, és hogy elégedjen meg a korához illő kedvtelésekkel és élményekkel. A gyermekkort a példázatbeli fűszál szemlélteti, és a fű is szép a maga nemében. Ne tegyük a gyermeket erővel koravénné, hanem amíg csak lehet, őrizze meg gyermeksége üdeségét és báját. Minél csöndesebb és egyszerűbb a gyermek élete, minél inkább mentes a mesterséges izgalmaktól és minél inkább összhangban van a természettel, annál kedvezőbbek a körülmények fizikai és értelmi képességeinek, valamint lelki erejének kifejlődéséhez.

A szülők mutassanak példát, ezzel is buzdítva gyermekeiket az egyszerűség szokásának kialakítására, s vezessék őket a mesterkélt életmódból a természetesbe. A természetesen viselkedő gyermekek a legszeretetreméltóbbak. (Child Guidance, 139.)

A világ legnagyobb tanítóját egyszerűsége miatt csodálták; az isteni igazságot úgy tárta fel, hogy még a gyermekek is megérthették szavait, ugyanakkor a világ legképzettebb és legelmélyültebb gondolkodóinak figyelmét is felkeltette. Életszerű szemléltetései által világossá tette az igazságot az átlagember számára. Egyszerűségében vetette el az evangélium igazságának magvát hallgatói elméjébe és szívébe, az pedig szárba szökve termést hozott az örök életre. (The Youth’s Instructor, May 4, 1893.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor