Tisztaság

„Még azt is megszabadítja, aki nem ártatlan, mert kezed tisztaságáért megszabadul.” (Jób 22:30)

Aki méltó módon viseli a keresztény nevet, ami Krisztushoz való hasonlóságot jelent, az be fog telni jámborsággal és tisztasággal, szeretettel és tisztelettel Isten iránt, és akit elküldött, Jézus Krisztus iránt; lelkülete, szavai és cselekedetei mind a menny pecsétjét viselik magukon. Mások látni fogják, hogy Jézussal volt és tőle tanult; egyszerű, de buzgó imádságai felemelkednek Istenhez a hit szárnyain. Krisztus iskolájában tanulva szerény véleménnyel lesz önmagáról; és bár világi javakban szegény, Isten Lelkének kegyelmében gazdag lehet, és meggazdagíthat ebben másokat is befolyásával, mert Krisztus az örök életre buzgó kútforrás lesz őbenne. A remény, bátorság és erő légkörét árasztja szét maga körül, megszégyenítve a világias, önző látszathívőket, akiknek az a nevük, hogy élnek, de halottak. (The Youth’s Instructor, June 22, 1893.)

A drága hit, amelyre Isten ihlet, erőt ad és nemes jellemet terem. Miközben Isten jóságáról, irgalmáról és szeretetéről elmélkedünk, mindjobban megértjük az igazságot, és még inkább vágyunk a szentségre és szívünk és gondolatvilágunk tisztaságára. És lelkünket, ha szent gondolatok tiszta légkörében él, átformálja az igekutatás – az Istennel való kapcsolat által. Az igazság olyan mérhetetlen és messzeható, olyan mély és széles, hogy az ént szem elől veszítjük. Szívünk elcsendesül, és megtanulunk alázatosak, kedvesek lenni és szeretni. … Tiszta lelkűek lévén erős lelkűekké is válnak. (The Ministry of Healing, 465, 466.)

A tiszta szív és a kedves lelkület értékesebb az aranynál a földi életben és az örökkévalóságban egyaránt. Csak a tiszta szívűek láthatják meg Istent. (Child Guidance, 418.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor